The Human Element

Jag skulle beskriva kursen som ”ju mer jag förstår av mig själv desto mer jag kan få ut av livet”. /Staffan André, Global Facility Manager, SEB

Kursdatum

Stockholm:
19-23 november
8-12 april
18-22 november

Anmälan till The Human Element:

  • Jag har tagit del av personuppgiftspolicyn och samtycker till att mina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Intervju med kursdeltagare

Vi ställde några frågor till Sara Mellberg, IF, efter att hon deltagit i The Human Element.

Varför ville du gå The Human Element?

Jag hade under längre tid varit nyfiken och önskat gå kursen. Att få ta tid att grotta ner i mig själv såg jag som en lyx.

Vad fick du ut av kursen?

Jag fick nya konkreta perspektiv. Jag fick djupare kunskap om insikter jag redan hade. Det gjorde att jag fick ett lager till av mig själv

Har din arbetsplats/kollegium påverkats av din medverkan på The Human Element? I så fall hur?

Jag pratar väldigt öppet om hur jag jobbar med mig själv. Detta väldigt konkret och det har inspirera mina medarbetare till att prata mer öppet om sig själva. Det har i sin tur bidragit till ett mänskligare och effektivare klimat.

Vad betydde kursen för dig?

Den har varit oerhört värdefull och ett privilegium att få gå.

Varför valde du Tuff som leverantör?

Jag gick Tuff ledarskapsträning – Steg 1 samt att företaget jag jobbat på har flera samarbeten med Tuff.

 sauf_4f

The Human Element – fem dagar som stärker din självkänsla och förändrar på djupet

The human element Stockholm

Vi är många som bär på känslan av att vara otillräckliga. Inte för att det stämmer när man tittar på sitt liv/arbetsliv utifrån, men man har en diffus känsla av man kunde gjort saker lite bättre, reagerat lite annorlunda, varit mer av någon annan i vissa miljöer och situationer.

Självkänsla och självkännedom

Man talar ofta om att självförtroende inte är detsamma som självkänsla. Det stämmer, att förbättra ett självförtroende är ganska enkelt. En stukad eller lite nedsatt självkänsla däremot – hur gör man med den? Hur skaffar man sig god självkännedom? Går det att bli proffs på sig själv? The Human Element handlar just om det, att stärka självkänslan och öka självinsikten.

”Den har givit mig större självinsikt och samtidigt ett mer ödmjukt förhållningssätt gentemot mig själv. Den bästa present jag kunnat ge mig själv!” Maria, Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen.

Hur går det till?

Under The Human Element utforskar du vilka dina begränsningar är och vilka preferenser du har i samspel och kontakt med andra. Du tittar på dina tolkningar av tillvaron, stämmer de? Behöver de uppdateras eller kanske skrotas för gott?

Det är mellan 8 och 12 deltagare i ett program. Programmet är i internatform under fem sammanhängande dagar. Det är en intensiv kurs som pågår från morgon till sen kväll. Vi samtalar och diskuterar både i grupp och enskilt. Gruppens öppenhet och diskretion är en förutsättning för en lyckad The Human Element-vecka. Tuff ledarskapstränings kursledare erbjuder enskild coaching under veckan för den som vill, då det är vanligt att funderingar och reaktioner dyker upp som kan behöva tas hand om för att komma vidare i processen.

”Kursen gav stor insikt i hur jag ser på mig själv och vad jag gör för att ”överleva” i en grupp. Jag har efter kursen kastat mig ut i saker jag hade ryggat tillbaka för tidigare.”

The human element stockholmVad får jag ut av kursen?

– Våra kursdeltagare berättar att de efter kursen fattar fler beslut och upplever att de, mycket mer än tidigare, sitter i förarsätet i sina liv.

– De har färre klagomål på sin tillvaro och på sig själva, de upplever en större lätthet, nöjdhet och att de skapat sätt att hantera utmaningar i arbets- och privatlivet på ett mycket mer effektivt sätt.

– Det som man inte är nöjd med i livet och arbetslivet kommer garanterat att dyka upp och aktualiseras under programmet och man får tillfälle att reflektera, ompröva och göra nya kraftfulla val som påverkar livet på många sätt.

– Den ökade självkännedomen bidrar också till ökad förståelse och förbättrat samarbete.

Vad kan en arbetsplats vinna på om medarbetare deltar i The Human Element?

Om man är intresserad av en kultur av trygghet och öppenhet där feedback är ett naturligt inslag är det en stor hjälp ju fler på arbetsplatsen som har gått The Human Element.

Varför ska jag som chef gå kursen?

Du får på djupet insikter om hur du fungerar i relation till en grupp och varför, något som du har mycket stor nytta av när du ska leda grupper. Man kan säga att du blir bättre på att ta ansvar för hur du agerar och kan agera mer medvetet och välja beteende snarare än att agera ”per automatik”. Du kommer att få en annan relation till din grupp och se och förstå mer av vad som gynnar gruppen och hur du hjälpa den till effektivare samarbete.

Pris

Kursavgiften är 30.900 SEK exkl. moms. Kostnad för mat och logi ingår i priset. Betalning ger garanterad plats.

Anmälan till The Human Element

Anmäl dig i formuläret högst upp.