Avbokningsregler

Här är våra avbokningsregler: 

Kurs

Du har alltid möjlighet att skicka någon annan i ditt ställe utan avgift om du skulle få förhinder. Om avbokning sker mer än 3 veckor innan kursstart återbetalas hela kursavgiften. Om avbokning sker mer än 1 vecka innan kursstart men mindre än 3 veckor så återbetalas 50% av kursavgiften. Sker avbokning mindre än 1 vecka innan kursstart sker ingen återbetalning av kursavgiften. Tuff ledarskapsträning har rätt att ställa in en kurs, då alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. OBS! Särskilda avbokningsregler gäller för The Human Element. 

The Human Element

Om avbokning sker 8-4 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Om avbokning sker mindre än 4 veckor innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften samt hela kostnaden för kost och logi. Kursplatsen kan överlåtas till någon annan om du skulle få förhinder. Tuff ledarskapsträning har rätt att ställa in en kurs, då alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Event/seminarium

Om du inte har möjlighet att delta, vänligen hör av dig snarast till info@tuffledarskapstraning.se.