Om oss – vilka vi är

Vi skiftar samarbetsklimat från icke-fungerande till en öppen, tillitsfull kultur.

Sedan 2003 har vi arbetat med hundratals organisationer i näringsliv och offentlig sektor, i Sverige och runtom i världen och hjälpt dem att ställa om till ett involverande arbetssätt.

Vad vi gör

 • Vi tränar chefer och medarbetare i de förhållningssätt och förmågor som behövs för att leda mindre hierarkiskt och mer tillitsbaserat.
 • Vi skiftar samarbetsklimat från icke-fungerande till fungerande, eller från fungerande till öppnare och mer tillitsbaserad kultur.
 • Vi hjälper organisationer att införa självstyrande team eller att göra hela företaget självstyrande.

Vår historia

Vad har arbetssökande som behöver coaching gemensamt med krisföretag som snabbt behöver vända sin lönsamhet? Vår grundare, Karin Tenelius, har upptäckt att samma arbetssätt effektivt hjälper dessa grupper.

På 90-talet jobbade Karin med att stötta många av dem som hade förlorat sina jobb i omvälvningarna efter den s.k. Gulf-krisen. Hon utvecklade en dialogmetodik som låter den coachade själv ta fram sin kapacitet. Metoden tillämpas numera med framgång av många arbetsmarknadsenheter i kommuner runt om i Sverige. En nyckel till de påtagliga resultaten är att metoden gör individerna medvetna om sina ogynnsamma förhållningssätt och hjälper dem se en vinst med att byta attityd.

Karin har alltid varit besjälad av tanken att ett modernt arbetssätt borde utgå från medarbetarna. Hennes första tillfälle att i praktiken jobba med organisationer som ville ha en självstyrande personal, blev Freys Hotel i Stockholm. Redan på ett halvår visade det sig att den självstyrande modellen gav hotellet avsevärt bättre lönsamhet. Karin tillämpade sedan sina erfarenheter i flera uppdrag med mindre krisföretag, där hon som interim-VD tillämpade självstyrande modeller för att göra lyckade ekonomiska turn-arounds.

Vid det här laget stod det klart att det som behövdes för att chefer ska bli mer involverade och medarbetare ska ta mer ansvar är inte alls teori, utan uteslutande träning i nya förhållningssätt och nya förmågor. Med denna tanke grundades Tuff Ledarskapsträning år 2003, med ett namn som reflekterar utmaningen i att faktiskt lära sig ett nytt sätt att vara och handla.

Idag finns en hel fakultet av skickliga tränare, ett antal små och stora nöjda kunder, ombonade kurslokaler i centrala Stockholm och ett stort utbud av tjänster för att ställa om organisationer för att passa ett modernt, tillitsbaserat arbetsliv.

Våra tränare

Våra tränare är mästare på att skapa trygga lärmiljöer för vår tuffa träning, bemästra vår metodik så att resultat kan uppnås på kort tid och att skapa verklig förändring hos individer och grupper.

De utvärderas av alla kursdeltagare och har ett genomsnittspoäng på 9,5 av 10.

Nyckeln till skickligheten är att våra tränare rekryteras på grundval av sina förmågor framför sina CV:n och får omfattande intern träning innan certifiering. Vi tillämpar även regelbunden intern träning för alla på Tuff.

Vi på Tuff

 • Aprillia Lee

  Tuff tränare
 • Carl-Erik Herlitz

  Tuff tränare
 • David Valentin

  Tuff tränare
 • Diane Seaborne

  Tuff tränare
 • Eva Lorentzon

  Tuff tränare
 • Eva Vilella

  Tuff tränare
 • Hannah Zimmerman

  Tuff tränare
 • Jonas Johnsson

  Tuff tränare
 • Kajsa Thelander Sadio

  Kommunikationsdesign
 • Karin Tenelius

  Tuff tränare
 • Lisa Gill

  Tuff tränare
 • Maria Hentzel

  Tuff tränare
 • Maria Krook-Wetterdal

  Tuff tränare
 • Marina Marklund

  Tuff tränare
 • Marlena Szajda

  Ekonomi
 • Mette Herlitz

  Tuff tränare
 • Ola Beccau

  Tuff tränare
 • Quim Lorente

  Tuff tränare
 • Stefanie Brinkman

  Tuff tränare
 • Therese Wallin

  Tuff tränare
 • Tom Locke

 • Trevor Hudson

  Tuff tränare
 • Vera Budean

  Tuff tränare

Kontakta oss:
Tel: 08-446 16 20
Växeln är bemannad helgfri vardag mellan kl. 9-16. Övriga tider hänvisar vi till respektive medarbetare.
E-Post: info@tuffledarskapstraning.se
Adress: Östgötagatan 16, 116 25 Stockholm