Tuff-Adaptiv agila team

”Trots att agilt arbetssätt sedan länge är infört får vi inte den utväxling vi hoppades på.”
”Engagemanget för agilt svalnade, teamet klev inte riktigt in. Det blev mest pliktskyldiga ritualer och resultaten uteblev.”
“Att jobba agilt verkar mest handla om en massa möten som distraherar oss från det verkliga jobbet.”

Känns något av detta igen?

Som ett alternativ till traditionell utbildning för utvalda personer erbjuder Tuff, tillsammans med Adaptiv, specialister på Lean-Agile, en unik tjänst på marknaden. Tjänsten innebär att ett team och dess ledare går in i en behovsdriven process tillsammans med våra tränare/coacher. Målet med processen är en konkret, mätbar förflyttning till ett nytt och hållbart läge, där deltagarna upplever ett bättre arbetsklimat, meningsfulla arbetssätt, tydligare ägarskap, och bättre resultat. Priset för förflyttningen är ett fast pris per deltagare med resultatgaranti.

Vad är det som missas i agila team och det som det egentligen handlar om?

Therese Wallin från Tuff ledarskapsträning och Joakim Manding Holm från Adaptiv illustrerar detta i den här filmen nedan.

Klimatsmarta team: Från tomma ritualer till agil självstyrning

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer och ladda ner mer info om tjänsten:

Tuff-Adaptiv agila team

Har du funderingar eller frågor om Tuff–Adaptiv agila team, kontakta oss på tel. 08-446 16 20

eller maila info@tuffledarskapstraning.se så berättar vi mer.