Tuff-Adaptiv agila team

Från tomma ritualer till meningsfull agilitet.

”Trots att agilt arbetssätt sedan länge är infört får vi inte den utväxling vi hoppades på” 
”Engagemanget för agilt svalnade, teamet klev inte riktigt in. Det blev mest pliktskyldiga ritualer och resultaten uteblev.”
“Att jobba agilt verkar mest handla om en massa möten som distraherar oss från det verkliga jobbet.”

Känns något av detta igen?

Som ett alternativ till traditionell utbildning för utvalda personer erbjuder Tuff, tillsammans med Adaptiv, specialister på Lean-Agile, en unik tjänst på marknaden. Tjänsten innebär att ett team och dess ledare går in i en behovsdriven process tillsammans med våra tränare/coacher. Målet med processen är en konkret, mätbar förflyttning till ett nytt och hållbart läge, där deltagarna upplever ett bättre arbetsklimat, meningsfulla arbetssätt, tydligare ägarskap, och bättre resultat. Priset för förflyttningen är ett fast pris per deltagare med resultatgaranti. 

Vill du veta mer? Läs mer här: 

Tuff-Adaptiv agila team

Kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring på tel. 08- 446 16 20. 

Vi hjälper företag med