EN

Tuffs Tjänster

Drömmer du om en organisation med lyhörda chefer, självgående medarbetare och en kultur präglad av öppenhet och tillit?

Frigör organisationens kapacitet

När vi medverkar i organisationers kulturförflyttningar skiljer sig vårt angreppssätt från traditionell förändring på flera sätt. Det avgörande är att det ledarskap som utövas i grunden transformeras för att samarbetskultur ska kunna utvecklas. Vi frigör den kapacitet som redan finns i organisationen istället för att implementera koncept och modeller och börjar där er organisation befinner sig. Vi använder ofta liknelsen appar och operativsystem, där vi hjälper organisationer att uppgradera sitt operativsystem istället för att lägga till fler appar.

“Apparna”

Strukturer och processer

Hur vi organiserar:

 • Förändringsledning

 • Agila arbetssätt

 • Coaching

 • Feedback

 • Självorganiserande teams, etc.

Operativsystemet (OS)

Våra förhållningssätt

Vårt sätt att vara och förhålla oss

Samarbetsklimatet

Om vi inte uppgraderar operativsystemet - hur vi är när vi gör saker - kommer vi inte att få de resultat vi vill ha.

Vi menar, att om du vill skapa en kultur av psykologisk trygghet och högpresterande team, behövs två viktiga saker:

 1. Ledare som är trygga och kompetenta i en helt annan typ av ledarskap (ett vuxen till vuxen, involverande ledarskap)

 2. Team som kan utveckla och förvalta sitt eget öppna och trygga arbetsklimat och kan navigera i konflikter genom rak kommunikation, öppenhet och förtroende

Tuff är specialiserade på att stödja organisationer att utveckla dessa två faktorer.

Hur Tuff kan stötta din organisation

Beroende på ert utgångsläge och er ambitionsnivå finns det många sätt som Tuff kan stödja er på er förändringsresa.

Förväntade resultat

Före Tuff
Efter Tuff
Ledarskap: utdaterat, inkonsekvent, otryggt, haltande
Involverande, tillitsbaserat, coachande, vuxen-vuxen
Samarbetsklimat: Brist på feedback, brist på tillit, brist på ansvar
Regelbunden feedback är normen, psykologisk trygghet, håller varandra ansvariga
Samarbete: silotänkande, ledarskapsvacuum, ineffektivitet
Öppen kommunikation, distribuerat ledarskap, effektivitet
Konflikter: energidränage, undviker att ta i konflikterna, ogynnsamt arbetsklimat
Vi lyfter spänningar och “skav” på ett konstruktivt sätt så fort de uppstår
Organisation: hög frånvaro, hög personalomsättning, svårt att attrahera talang, tröghet och byråkrati
Minskad frånvaro, attraherar talanger, rustade för nya sätt att arbeta

Organisationer som gillar Tuff

Den typ av organisationer som brukar gilla att arbeta med oss och är en bra match för våra tjänster är:

 • Ideella organisationer med en ambition att få större genomslag genom att förändra sin kultur och sitt ledarskap

 • Modiga organisationer vars HR-team ser att vuxen-vuxenledarskap och tillitsbaserade kulturer är avgörande för framtidens arbete

 • Organisationer i offentlig sektor som ligger i täten och håller på att införa tillitsbaserade arbetssätt

 • Teknikföretag som värdesätter Tuffs träning för "ledarskapstänket och sättet att vara" vilket kompletterar deras agila team

 • Progressiva organisationer, intresserade av självorganisering och som inser att det behövs ett ledarskaps- och kulturskifte för att det "nya arbetssättet" verkligen ska fungera!

Några av våra kunder

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om er organisations behov och hur Tuff kan bidra.

Kontakta oss