Vi är Tuff Ledarskapsträning

Vi tränar ledarskap på ett sätt som ger engagerade, ansvarstagande medarbetare och självgående team.

Se Filmen Om Tuff
  • “Det namnet, Tuff, handlar inte om att bli en hård ledare, utan att lyssna, förstå och coacha - något som alla borde kunna. ”
    — Thomas Abrahamsson, affärsområdesansvarig, Cambio Healthcare
  • “Kursen ger ett totalt paradigmskifte i vad det betyder att vara chef. Praktiska verktyg gör att man vågar ta risker. Det känns som om jag kan och vill leda på riktigt. ”
    — Cristin Lind, teamledare, SLL

Are you tired of working too much, of carrying all the responsibility on your shoulders? Are you interested in more self-managing employees and teams? Join our leadership training in Stockholm in September.
Please enroll here