Tuff träning för HR i större organisationer

Vässa dialogen i HR-rollen!

  • Stockholm 29 maj - Tuff coachträning för HR – 1
  • Stockholm 28 aug - Tuff coachträning för HR – 2
  • Stockholm 12 okt - Två teman
  • Stockholm 4 dec - Tuff förändring
  • Stockholm 5 feb (2021) - Tuff facilitering
Anmälan

HR-rollen är krävande och blir alltmer avgörande i takt med att insikten om att den mänskliga faktorn har stor inverkan på affärsresultaten blir mer och mer utbredd i företagsledningar. 

Vi erbjuder nu tuffa träningsmoduler för HR i större organisationer, med igenkännbara situationer som leds av tuffa tränare. Du kan förvänta dig starka insikter, nya infallsvinklar och nya verktyg.

Tuff Ledarskapsträning är ofta bollplank, livlina och rådgivare till HR – till exempel när gruppsamarbete kört i diket, chefers ledarskap har havererat, i förändringsprocesser som slirar och i kniviga medarbetarärenden. HR uppskattar vår klarsynthet och vår gedigna erfarenhet.

Du kan välja att gå en träningsmodul – eller flera.
Tiden är 8.30-12.00 för samtliga moduler.

Modulerna:

29 maj – Tuff coachträning för HR – 1
Intensiv träning i Tuffs effektiva coachingmetodik som möjliggör konkreta resultat. Temat är hur man stöttar chefer i sitt ledarskap.

28 aug – Tuff coachträning för HR – 2
Mer dialogträning på kniviga case: individ och grupp.

12 okt – Två teman: stötta chefer med stora ledarskapsutmaningar och öka engagemang i grupper
Hur stöttar HR chefer och grupper med stora utmaningar? Intensiv träning i de förmågor som behövs.

4 dec – Tuff förändring
Vad är strukturell förändring vs transformation och hur kan jag förmedla skillnaden? Intensiv träning i de förmågor som underlättar i förändringsprocesserna.

5 feb (2021) – Tuff facilitering
Tuff träning i att facilitera en grupp så att engagemang och involvering uppstår.

För vem?

För dig som arbetar med HR i större organisationer. Träningen är utformad med perspektivet större organisationer, och deltagarna kommer också hinna byta erfarenheter.

Pris:

1900 kr exklusive moms. Bokar du alla fem ger vi 20% rabatt som dras av från din faktura.
All dokumentation och fika ingår i kurspriset.

Vill du veta mer om Tuff träning för HR?

Har du funderingar eller frågor om Tuff ledarskapsträning Steg 1, kontakta oss på tel. 08-446 16 20
eller maila info@tuffledarskapstraning.se så berättar vi mer.

Anmälan Tuff träning för HR i större organisationer

Plats

Välj kurstillfälle