EN

Tuff träning för HR

Stötta din organisation på en ny nivå

Översikt

Hur kan man stötta chefer som har riktigt knepiga grupper och medarbetare? Hur kan man ge rak, stärkande feedback till chefer som inte fungerar? Hur kan man lösa konflikter och hantera ogynnsamma klimat? Och hur etablerar man sig som en “tung” strategisk tillgång för sin organisation?

För vem?

För dig som arbetar inom HR i medelstora och stora organisationer.

Oavsett om du är ny i HR-rollen eller har längre erfarenhet och är trygg i dina samtal med chefer och medarbetare, vågar vi påstå att vår träning kommer att ge dig något helt nytt och mycket användbart.

Vad ska jag förvänta mig?

Intensiv träning i att utveckla nya förmågor och förhållningssätt med individuell feedback från tränarna. Tillfälle att ompröva gamla sanningar. Givande utbyte i en trygg grupp.

Och vad ska jag inte förvänta mig?

Teoretiska kunskaper, gammal skåpmat, långa föreläsningar

Anmälan

Resultat

Resultat du kan förvänta dig

För dig

att dina coaching- och feedbacksamtal ger mer och verklig effekt

att du kan stötta chefer i deras ledarskap på en helt ny nivå

nya verktyg för att kunna ta riktigt bökiga samtal

att du får mer gehör för HR-frågor i din organisation

att du blir uppfattad som den resurs du är för organisationen

För din organisation

HR-medarbetare med vässade förmågor

HR-medarbetare med ökat strategiskt fokus

Kursen ger dig möjlighet att med små medel skapa stor effekt och förändring i ditt ledarskap.

Photo of Sarah Hesslow

Sarah Hesslow

Trosa Kommun

Efter Tuffs HR-träning känner jag en helt ny tyngd när jag går in i samtal

Photo of Sarah Jupiter

Sarah Jupiter

Head of Talent & recruitment, Moleculent

Lärorik, givande, just precis så tuff och utmanande som behövs för att jag som deltagare ska utvecklas och få med mig något från utbildningen

Photo of Anna Ericson

Anna Ericson

HR at Energiföretagen

Hur går det till

Syftet med träningen är att utveckla de förmågor och det förhållningssätt som gör att du kan stötta, framförallt cheferna i din organisation, men också andra medarbetare och team. Att bottna i HR-rollen och verkligen kunna vara en “tung” expert i din organisation.

Träning för HR

Modul 1 (klassrum)

Dag 1 (9:00 - 17:00)

Dag 2 (9:00 - 17:00)

3-4 veckors uppehåll

(för att omsätta)

———————————

Modul 2 (online)

Dag 1 (13:00 - 17:00)

Dag 2 (9:00 - 12:00)

Modul 3 (online)

Dag 1 (13:00 - 17:00)

Dag 2 (9:00 - 12:00)

Modul 4 (online)

Dag 1 (13:00 - 17:00)

——————————

Fortsatt träning

Två timmars online Tuff-träningspass på ett datum som du väljer

(valfritt men rekommenderas starkt och ingår)

Ingår

Tillgång till digital lärplattform för att fördjupa ditt lärande, “buddy-träning”och en personlig coachningsession med en Tuff tränare

Pris

Tuff träning för HR

Kursplats

13 900 SEK ex moms

2 dagar i klassrum + 3 onlinemoduler

Lunch, middag, fika

Dokumentation, material

Anmälan

Tuff ledarskapsträning-Steg 1

Att leda individer. Program som utvecklar förhållningssätt och färdigheter för ett helt nytt slags ledarskap

31 500 SEK ex moms

Fyra dagars träning

1 Tuff träningspass online

Lunch, fika

Dokumentation, material

Läs mer

Innehåll

Tuff träning för HR

Varför Tuff träning för HR?

I förändringen mot nya arbetssätt och uppdaterat ledarskap spelar HR en viktig roll i att stötta. Med Tuffs unika metoder i ryggen vässar HR sin förmåga att skapa förändring i individer och kultur.

Vad tränar man?

Kärnan i Tuffs träningsmetodik är sättet att förhålla sig och vara, vilket påverkar utgången mycket mer än man kan föreställa sig. Det är förhållningssätt, varande och lyssnaförmågor man tränar i våra program. När du, genom HR-träningen, har integrerat det i ditt sätt att kommunicera, kommer det ge helt andra resultat i alla dina samtal.

Hur är upplägget på Tuff träning för HR?

Som i alla program på Tuff är det träning, träning och åter träning. Du kommer att träna i väl igenkännbara, kniviga vardagssituationer i HR-rollen, få tuff individuell feedback och så träna igen. Vi ger dig dialogstrukturer och konkreta verktyg som säkrar upp att du kan ha det stärkande förhållningssättet – eller ”varandet” ­– på plats igenom hela samtalet. Du kommer upptäcka hur saker förs framåt på ett helt annat sätt än tidigare.

Anmälan

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om er organisations behov och hur Tuff kan bidra.

Kontakta oss