Tuff ledarskapsträning Steg 2

Drömmer du om en grupp som är självgående och tar eget ansvar? Nyckeln till det finns hos dig - hur du förhåller dig och hur du kommunicerar avgör om din grupps hela potential kommer till användning.

  • Vill du ha ett självgående team? Anmäl dig till fyra dagars Tuff ledarskapsträning.
Registration

Drömmer du om ett självgående team som driver verksamheten oberoende av dig? Tuff ledarskapsträning Steg 2 vänder sig till dig som deltagit i Tuff ledarskapsträning Steg 1 och vill ta ditt involverande ledarskap vidare.

Vad kan jag få ut av att delta i programmet?

Du kommer att utveckla de förmågor som behövs för att ditt team ska bli mer självständigt. Hur du märker skillnaden är att gruppen blir mer drivande, att initiativ och förslag kommer från dina medarbetare och att flera tar på sig att driva frågorna framåt. Fler deltar och större aktivitet och engagemang kommer från teamet utan att du själv behöver driva. Du kommer att få mer tid till långsiktigt planeringsarbete.

Genom träningen kommer du att upptäcka:

  • hur du läser av, hanterar och skiftar arbetsklimat från icke önskvärt till fungerande
  • hur du stöttar en grupp att ta sig vidare när den kört fast
  • hur du stöttar gruppen att hantera konflikter så att gruppen tar sig igenom dem
  • hur du pratar om laddade och infekterade sakfrågor
  • hur du kan kan ge långtgående befogenheter åt gruppen, utan att abdikera
  • hur du faciliterar verksamhetsfrågor genom att ställa frågor som för saker framåt
  • hur du kan leda möten som bidrar till att verksamheten utvecklas
  • hur du kan leda beslutsprocesser som ger beslut som efterlevs och genomförs

Upplägg och innehåll

Programmet består av fyra dagars intensiv träning, ledd av en av våra certifierade ledarskapstränare. Det börjar med två sammanhängande dagar där du fortsätter att utöva ett coachande ledarskap och förhållningssätt, men nu i relation till en grupp. Efter ungefär en månad, då du fått omsätta dina nya förmågor på hemmaplan, bygger du vidare med två dagar fyllda av mer avancerade tekniker och fördjupad träning. Det ingår även en halvtimmes coachingsamtal med en Tuff tränare en månad efter att kursen är avslutad.

Träningen är utformad för att utveckla de förhållningssätt och de förmågor som behövs för att ditt team ska bli mer självgående och genomgående temat är det coachande förhållningssättet i relation till grupp och moment som samarbetsklimat och hur man skiftar det, facilitering för att öka engagemang samt att leda möten som verkligen för saker framåt ingår. Du tränar i olika utmanande situationer där du snabbt får kvitto på vilken effekt ditt agerande har, och du märker hur ditt sätt att vara på och agera ibland står i vägen för gruppens effektivitet. Du får en mängd nya verktyg och nycklar som du kan omsätta och prova direkt. Metodiken som används är Tuff Ledarskapstränings egen, som är utvecklad sedan mer än tjugo år och utmärker sig för att ge påtagliga resultat.

Praktisk info

Tuff Ledarskapsträning Steg 2 omfattar 4 dagar (2+2) kl. 9.00-17.00 och ges regelbundet i Stockholm, Malmö, Göteborg. Programmet ges även på engelska i Amsterdam.

Pris

Tuff ledarskapsträning Steg 2 kostar 22 000 kr exkl. moms för alla fyra dagar + 30 minuters coachingsamtal (2400 euro i övriga Europa). I priset ingår lunch, fm- och em-kaffe med tilltugg samt all dokumentation.

Read More

Registration Tuff ledarskapsträning Steg 2

Select a city

Select a course