EN

Tuff träning för

Ideella organisationer

Subventionerad onlineträning i ledarskap anpassad för ideella organisationers villkor. På engelska.

Översikt

Besjälad av din organisations uppdrag och vision? Men också bekymrad över att ledarskapet, samarbetsklimatet och hur ni jobbar ihop ändå verkar stå i vägen för det ni vill åstadkomma?

Om du känner igen dig är du inte ensam!

För vem?

För dig som arbetar inom ideell sektor, i en roll som projektledare, Scrum Master, GS, chef, HR eller om du är medarbetare som arbetar i ett självorganiserande team.

Vad kan jag förvänta mig?

Praktisk ledarskapsträning i de förhållningssätt och de förmågor som behövs för att bättre uppnå din organisations syfte, genom att frigöra potentialen i ditt team. Du deltar tillsammans med branschkollegor. Programmet ges på engelska.

Vad ska jag inte förvänta mig!

Teoretisk kunskap eller “edutainment.”

Tidsåtgång:

Programmet består av 3 moduler spridda över cirka 4 veckor. Varje modul är en eftermiddag (kl 13:30 – 17:00) och påföljande förmiddag (kl 10:00 – 13:00 GMT), totalt sex halvdagar. Du omsätter det du lär dig på hemmaplan, mellan modulerna.

Anmälan

Resultat

Resultat du kan förvänta dig

För dig

Du blir mer coachande och bidrar till att andra utvecklas och tar ansvar  (istället för att de är beroende av din kompetens.

Trygghet inför "svåra" samtal när du tränat och fått nya verktyg

En ny nivå av självkännedom

För din organisation

Du kan bli en katalysator för att dina medarbetare/kollegor ska kunna ta mer ansvar och ägarskap för organisationens syfte 

Du blir mindre av ”en trång sektor” för samarbetet runt omkring dig

Kollegorna känner sig stöttade, mer involverade och kan påverka mer

The training was really well-designed and delivered and managed to find the perfect balance between pushing us out of comfort zones but in a safe and supportive environment.

Photo of Lindsay Isaacs

Lindsay Isaacs

Area Manager, The Trussell Trust

They allow you to re-examine your default response to any common management problem and adopt a more empowering environment in which people take on responsibilities and have space to develop without feeling pressured.

Photo of Hekate Papadaki

Hekate Papadaki

Head of programme, The Trussell Trust

Faktorn som saknas

I programmet kommer du att träna och få praktiska verktyg som gör att du:

  • blir mer coachande och bidrar till andras utveckling (istället för att de är beroende av din expertis och erfarenhet)

  • kan ge feedback som styrker och ger effekt

  • kan stötta ditt team i tider av oro och osäkerhet

  • blir trygg inför att ha “svåra” samtal

  • behärskar olika slags samtal som för saker framåt

  • uppnår en ny nivå av självkännedom.

För att uppnå nya nivåer av samarbete, innovation och utveckling  är det ofta inte nya strukturer och processer som behövs. Istället behöver man ta itu med den underliggande dynamiken som påverkar hur vi arbetar tillsammans. Genom att skifta denna dynamik från hierarkisk (förälder-barn) till en som är vuxen-vuxen och partnerskapsbaserad, kan vi frigöra ledarskapspotentialen i organisationen.

Träningen är utvecklad för att åstadkomma detta skifte.

Hur det går till

Programmet består av sex halvdagar, där varje modul är en eftermiddag (13:30 – 17:00) och påföljande förmiddag (10:00 – 13:00). Programmet ges på engelska.

Du får några korta hemuppgifter, mest att öva på olika slags samtal. Det ingår ett Tufft träningspass, två timmar Tuffa Träningspass online och en individuell träff med en coach, för att hjälpa dig att komma igång med att omsätta.

Före programmet

En guide med resurser inför träningen

Training

Modul 1

Dag 1 (13:30 – 17:00)

Dag 2 (10:00 – 13:00)

Modul 2

Dag 1 (13:30 – 17:00)

Dag 2 (10:00 – 13:00)

Modul 3

Dag 1 (13:30 – 17:00)

Dag 2 (10:00 – 13:00)

Fortsatt träning

Två timmars onlinepass, Tuff träningspass, på en tidpunkt som passar dig

(frivilligt men starkt rekommenderat, ingår i priset)

Ingår också

Tillgång till digital plattform för fortsatt träning, repetition och fördjupning och en coachsession med en Tuff tränare.

Information om programmet

Programmet är upplevelsebaserat så deltagarna förväntas att delta aktivt under programmets alla moduler. Det kommer att vara en blandning av enskilda övningar och övningar i par eller i grupp. Träningen innebär rollspel, i några kan du använda dina verkliga situationer.

Programmet ges på plattformen Zoom med mycket interaktivitet och träning i breakout rooms. Tränaren kommer att berätta om schemat och raster i början av varje modul.

Efter anmälan kommer du kunna vara i kontakt med oss om du har särskilda behov för ditt deltagande. Om du har frågor finns vi alltid på [email protected].

Pris

Tuff träning för ideella organisationer

Individuell kursplats

6800 SEK/£500 / €577 (ex. VAT)

Utvecklad för ideella organisationer

Subventionerat pris

1 uppföljande träningspass online

Dokumentation, kursmaterial

Anmälan

Är du ute efter något mer omfattande?

Tuff Ledarskapsträning-Steg 1

Från 31 500 SEK (exkl. moms)

Omfattande, intensivt basprogram

Ges i klassrum eller online

1 uppföljande träningspass online

Dokumentation, kursmaterial

Läs mer

Innehåll

Träningen är praktisk och designad att utveckla de ledarskapsförmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för att frigöra ansvarstagande och åtagande och mentalt ägarskap i era team

Dina gamla mönster och beteenden blir utmanade. Du blir medveten om dina fallgropar och styrkor. Verkliga rollspel kombinerat med individuell, kraftfull feedback gör att du kommer att upptäcka nya och bättre sätt att hantera olika situationer i ditt ledarskap. Det övergripande temat är ett coachande ledarskap, vilket tränas i olika typer av samtal som feedback och coaching. Du får en mängd nya verktyg som du kan använda direkt. Metodiken som används är Tuff Ledarskapstränings egen, som har utvecklats i mer än tjugo år och är känd för att ge påtagliga resultat.

Anmälan

Dina Tufftränare

Våra skickliga tränare

Photo of Carl-Erik Herlitz

Carl-Erik Herlitz

Photo of David Valentin

David Valentin

Photo of Eva Vilella

Eva Vilella

Photo of Hannah Zimmerman

Hannah Zimmerman

Photo of Jonas Johnsson

Jonas Johnsson

Photo of Karin Tenelius

Karin Tenelius

Photo of Lisa Gill

Lisa Gill

Photo of Maria Hentzel

Maria Hentzel

Photo of Maria Krook-Wetterdal

Maria Krook-Wetterdal

Photo of Mette Herlitz

Mette Herlitz

Photo of Stefanie Brinkman

Stefanie Brinkman

Photo of Therese Wallin

Therese Wallin

Photo of Vera Budean

Vera Budean

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om er organisations behov och hur Tuff kan bidra

Kontakta oss