Ledarskapsträning som ger resultat


"Jag rekommenderar Tuff Ledarskapsträning till alla företag som vill vara en modern organisation, och till alla chefer och ledare som jobbar där."
Richard Kronfält, Global Head of Delivery at Alite International

Åtta dagars intensiv träning som börjar med att du ser dina fallgropar i vitögat, fortsätter med att du provar nya sätt att förhålla dig i bekanta situationer och slutar med att du har ett självgående team.

Vi rekommenderar deltagande i programmets bägge delar, sammanlagt åtta dagars träning, men du kan också börja med de fyra inledande dagarna: Tuff Ledarskapsträning Steg 1.

När du deltagit i träningen kommer du i grunden ha ändrat din syn på ledarskap, utvecklat det förhållningssätt och förmågor som gör att dina medarbetare tar fram sitt engagemang och ansvarstagande. Du kommer att ha ett annat sätt att förhålla dig och kommunicera på som leder till att ditt team blir mer självgående.

Du kommer kunna sortera i olika slags samtal och kunna föra dialoger som tar fram mer engagemang och ansvar hos dina medarbetare.

Tuff Ledarskapsträning Steg 1 består av 2 + 2 träningsdagar med cirka en månad emellan. Under uppehållet tränar du på hemmaplan och ett individuellt coachsamtal ingår också.
De avslutande fyra dagarna – Tuff Ledarskapsträning Steg 2 – syftar till att fördjupa dina nya förmågor och att praktisera dem i relation till ditt team. De är lika träningsintensiva, här handlar det om att läsa av gruppklimat, skifta gruppklimat, facilitera och leda möten där gruppen tar fram sin kapacitet.

Har du frågor eller funderingar om programmet välkommen att kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller tel. 08-446 16 20.

Utbildningar och seminarier

Drömmer du om en grupp som är självgående och tar eget ansvar? Nyckeln till det finns hos dig – hur du förhåller dig och hur du kommunicerar avgör om din grupps hela potential kommer till användning.