Till dig som är chef

Chef, projektledare eller gruppchef: Vill du ha självgående medarbetare? Det börjar med dig.

 

Åtta dagars intensiv träning ger dig det coachande förhållningssättet som krävs och påtagligt ökade förmågor att styrka dina medarbetare.

Vi rekommenderar deltagande i programmets bägge delar, sammanlagt åtta dagars träning, men du kan också börja med de fyra inledande dagarna: Tuff Ledarskapsträning Steg 1.

När du deltagit i träningen kommer du i grunden ha ändrat din syn på ledarskap, utvecklat det förhållningssätt och förmågor som gör att dina medarbetare tar fram sitt engagemang och ansvarstagande. Du kommer att ha ett annat sätt att förhålla dig och kommunicera på som leder till att ditt team blir mer självgående.

Genom träningen kommer du att upptäcka hur:

  • dina medarbetare kan ta mer ansvar
  • dina medarbetare blir mer motiverade och stärkta, även när det är tungt
  • du pratar med en medarbetare som inte fungerar
  • du ger ett tråkigt besked utan att låta hård eller formell, men ändå är tydlig och rak
  • du gör när du har en mindre bra relation till en medarbetare
  • du ger feedback som ger effekt med bestående resultat
  • du slutar att vara en ”automatisk problemlösare”, och lägger ”problemet” hos medarbetare

Praktisk vardagsnära träning

Viktigt för din utveckling är att du kan ringa in och bli varse dina fallgropar och styrkor. Programmet innehåller därför nästan uteslutande praktisk träning, där du får träna i verklighetstrogna rollspel. Du kommer att få mycket feedback som hjälper dig att hitta nya och bättre sätt att hantera de utmaningar du brottas med. Många begrepp kommer att ställas på ända och du får en mängd nya verktyg som du kan omsätta och prova direkt.
Programmets fokus är att träna det förhållningssätt och de förmågor som ger mer självgående, involverade och ansvarstagande medarbetare.

Tuff Ledarskapsträning Steg 1 består av 2 + 2 träningsdagar med cirka en månad emellan. Under uppehållet tränar du på hemmaplan och ett individuellt coachsamtal ingår också.
De avslutande fyra dagarna – Tuff Ledarskapsträning Steg 2 – syftar till att fördjupa dina nya förmågor och att praktisera dem i relation till ditt team. De är lika träningsintensiva, här handlar det om att läsa av gruppklimat, skifta gruppklimat, facilitera och leda möten där gruppen tar fram sitt engagemang.

Har du frågor eller funderingar om programmet välkommen att kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller tel. 08-446 16 20.

Utbildningar och seminarier

Drömmer du om en grupp som är självgående och tar eget ansvar? Nyckeln till det finns hos dig – hur du förhåller dig och hur du kommunicerar avgör om din grupps hela potential kommer till användning.

Vi hjälper företag med