EN

Tuff Träning

Utvecklar de förhållningssätt och de förmågor som behövs för att leda på ett tillitsbaserat, agilt sätt. Upplevelsebaserad och transformerande träning

Prova gratis

Vår träning

Det som uppskattas av våra deltagare är de resultat du får när du tränar på hur du är, och inte bara vad du gör. Kärnan i våra program är Tuffs egen metodik som utvecklats under de senaste tjugo åren.

Utmanande, utvecklande. Otroligt lärorikt med tyngdpunkt på praktisk.

Photo of Magnus Wallden

Magnus Wallden

Chief Operating Officer, Tacton

Kursen ger ett totalt paradigmskifte i vad det betyder att vara chef. Praktiska verktyg gör att man vågar ta risker. Det känns som om jag kan och vill leda på riktigt.

Photo of Gerald Amoudrouz

Gerald Amoudrouz

Försäljningschef, Air France KLM

Kursen ger dig möjlighet att med små medel skapa stor effekt och förändring i ditt ledarskap.

Photo of Sarah Hesslow

Sarah Hesslow

Trosa Kommun

Resultaten i korthet

Som deltagare får du en ny syn på vad ledarskap kan vara. Ökat självinsikt och påtagliga medvetenhet om dina individuella fallgropar, vilket leder till en vilja att omsätta "det nya".

Du upptäcker nya sätt att relatera och leda, och utvecklar de förmågor som frigör engagemang och ansvar i ditt team. Det gör att du inte bara får nya insikter, utan det påverkar också hur du är, hur du agerar och hur du kommunicerar.

Vad är källan till resultaten

Genom åren har våra kunder sagt till oss om och om igen att våra program är de bästa de någonsin upplevt eftersom de skapar verkliga, varaktiga förändringar hos deltagarna. Här är orsakerna till resultaten.

Vi skapar snabbt trygga lärmiljöer

Att träna nya förmågor är tufft. Vi är mästare på att skapa en trygg miljö, och ser vi till att deltagarna vågar göra misstag och prova nya sätt som inte alltid är bekväma. De vågar öppet dela med sig av sina fallgropar och misstag som en del av lärprocessen.

Vi börjar med att försätta deltagarna i inkompetenskoma

Det kan låta hårt, men utan att konfrontera vår oförmåga finns det ingen motivation att lära nytt. De allra flesta ledare kommer in med en övertygelse: "jag gör redan det här" och med den inställningen kommer ingenting att förändras. Vi utmanar rådande synsätt för att nya ska kunna uppstå.

Fallgroparna syns direkt

En stor del av deltagarnas utveckling sker genom att de får syn på sina fallgropar. Det är det som är tufft - att se sina fallgropar i vitögat. Våra tränare har ägnat år av träning för att blixtsnabbt kunna uppfatta varje deltagares fallgropar. Ingen deltagare kommer igenom utan att ha utmanat sina fallgropar och detta är en stor del av det personliga skiftet. Det blir helt enkelt för smärtsamt att fortsätta som tidigare.

Ingen teori, bara träning.

Resultat uppstår inte genom kunskapsöverföring. De får man genom att öva, öva och åter öva. Deltagarna tränar på nya sätt att vara och får feedback och coaching tills det inte längre känns konstigt och de börjar skapa sin egen version av ett tillitsbaserat, stärkande, vuxen-vuxen-ledarskap.

Innehåll i korthet

Våra program består av praktisk, intensiv träning där deltagarna:

  • Upptäcker sina automatiska, ogynnsamma tankesätt som begränsar andras engagemang, ansvar och drivkraft

  • Utforskar och tränar på nya sätt att förhålla sig till medarbetare

  • Tränar avancerad kommunikationsförmåga, som att lyssna så att andra känner sig hörda och ge kraftfull feedback som gör skillnad

  • Får en verktygslåda med enkla, användbara modeller för de fem vanligaste ledarskapsrelaterade samtalen

Våra program

Beroende på målgrupp och din ambitionsnivå har vi olika program och programformat. De ges som öppna program i flera städer och online, men kan även genomföras internt.

Vår kursplan

Tuff ledarskapsträning-The Human Element

Leda dig själv

5 dagars internat

Tuff ledarskapsträning- Steg 1

Leda individer-träning i involverande ledarskap

2 + 2 dagar i klassrum eller 6 moduler över 10 veckor online

Tuff ledarskapsträning-Steg 2

Leda team-träning i involverande ledarskap

2 + 2 dagar i klassrum eller 6 moduler över 10 veckor online

För särskilda målgrupper

Tuff träning för ideella organisationer

2 heldagar klassrum + 3 moduler online

Tuff träning för HR

Stockholm, Göteborg, Malmö

Att stötta individer och team

Stockholm, Göteborg, Malmö

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om er organisations behov och hur Tuff kan bidra

Kontakta oss