Tillitsbaserad styrning och ledning – hur går det till i praktiken?

  • 22 nov kl. 8:30-9:30
  • Frukost serveras från. kl. 8:00
  • Centralt i Stockholm
Anmälan

Regeringens Tillitsdelegations slutsatser är att detaljstyrningen behöver minska och handlingsfriheten öka i offentlig sektor. Detta för att tillvarata medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Många är benägna att hålla med om teorierna – men hur får vi till det i verkligheten?

Någon som sedan länge utmanat de gamla hierarkiska ledningsteorierna som börjar bli utdaterade och begränsande är Karin Tenelius. Hon har blivit expert på medarbetarstyrda, självorganiserande företag genom en lång erfarenhet av experimenterande. I takt med att trenden vuxit sig starkare de senaste åren, har hon också koll på vad som händer på området runt om i världen. Seminariet ger dig en matnyttig utblick som ger inspiration, men framförallt handfasta aspekter på hur man omsätter teori till praktik. 

  • För att omsätta ett medarbetarorienterat ledarskap i praktiken är nyckeln att inte underskatta vad det innebär att avlära gamla mönster och öva upp nya förmågor, säger Karin Tenelius, Tuff Ledarskapsträning som i seminariet kommer att ge konkreta exempel på hur det går till.

Seminariet kommer att ta upp konkreta fallstudier, ge praktiska verktyg och helt nya infallsvinklar; syftet är att ge deltagarna en injektion att direkt börja prova på hemmaplan.

Var och när?

22 nov kl. 8:30-9:30 (frukost serveras från 08:00)
Centralt i Stockholm.

Undrar du över något?

Kontakta oss på Tuff ledarskapsträning påinfo@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08- 446 16 20

Läs mer

Anmälan Tillitsbaserad styrning och ledning – hur går det till i praktiken?

Välj stad

Välj kurstillfälle