Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken

När man ska införa tillitsbaserat arbetssätt är det lätt att fastna i teorierna och strukturerna. Det som är avgörande för att lyckas är dock förmågan att bryta den hierarkiska dynamiken mellan chefer och medarbetare. Här berättar vi om hur man får till tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken. 

Att upptäcka nya sätt att relatera till sina medarbetare som är helt annorlunda än de automatiska. Det svåra är att vi vet så mycket om allt detta i teorin så att vi förleds att tro att vi utövar dem i praktiken. För att lyckas bryta den hierarkiska dynamiken måste man konfrontera den, avlära den och träna in nytt. Tuffs träning handlar om att ”nöta in” nya sätt att förhålla sig och kommunicera på i välbekanta medarbetarsituationer och tränar chefer i de nya förhållningssätt som behövs för att mer tillit ska uppstå.

Beställ vårt kostnadsfria webbinarium om Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken!
Mer info och beställning här.

Genom träningen kommer du att upptäcka:

  • hur du kan få dina medarbetare att ta mer ansvar, ta ett ägarskap för verksamheten samt hur du slipper vara den som ska lösa alla problem, kontrollera att saker blir gjorda eller tjata om att ”rapporten måste in i tid”.
  • hur du kan motivera och stärka dina medarbetare, särskilt när det är tungt eller finns mycket oro i organisationen.
  • hur du kan prata med en medarbetare som inte fungerar.
  • hur du kan ge någon ett tråkigt besked utan att låta för hård eller ”chefig” men ändå vara tydlig och rak.
  • hur du kan göra när du känner att du har en mindre bra relation med en av dina medarbetare.
  • hur du kan ha feedbacksamtal som är effektiva och ger bestående resultat.

Upplägg ”Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken”

Utbildningen är praktisk och är utformad för att utveckla de förhållningssätt och de förmågor som behövs för att dina medarbetare ska bli mer engagerade och ansvarstagande. Dina gamla mönster och beteenden kommer att utmanas, och du kommer att bli varse fallgropar och styrkor. Verklighetstrogna rollspel, mycket individuell feedback gör att du kommer att hitta nya och bättre sätt att hantera de utmaningar och problem du brottas med. Det genomgående temat är det coachande förhållningssättet vilket omsätts i olika slags samtal som feedbacksamtal, coachingsamtal och relationssamtal. Du får en mängd nya verktyg och nycklar som du kan omsätta och prova direkt. Metodiken som används är Tuff Ledarskapstränings egen, som är utvecklad sedan mer än tjugo år och utmärker sig för att ge påtagliga resultat.

Praktisk info

Programmet ”Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken” ges enbart internt på beställning och kan ges antingen online eller i klassrum. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Har du funderingar eller frågor om Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken, kontakta oss på tel. 08-446 16 20
eller maila info@tuffledarskapstraning.se.

Här hittar du mer inspiration!

Karin Tenelius, Socionomdagarna: Organisation och ledarskap i stark förändring (UR Samtiden)

Karin Tenelius föreläser om Tillitsbaserad ledning och styrning i Almedalen 2019