The world is going flat!

Vad krävs för att lyckas med medarbetarstyrda, självorganiserade företag?

  • Stockholm 12/5 kl. 8.30-10.00
Information och anmälan

Har det undgått dig att det pågår något nytt, spännande och intressant därute i världen utanför ditt kontor?

Medarbetarstyrda, självorganiserande företag börjar bli en allt vanligare företeelse på många håll runtom i världen. Lite under radarn, i skuggan av alla andra megatrender och förändringar håller ett nytt sätt att leda och organisera affärsverksamhet på att växa fram. Något som utmanar det gamla hierarkiska sättet, som många inser börjar bli utdaterat och begränsande. Det här evenemanget är till för dig som är nyfiken och vill veta mer om self management. Kom och lyssna på två entreprenörer som har stor praktisk erfarenhet:

Arvid Joelsson, från IT-företaget Beetroot som är organiserat helt utan chefer och med en vänlig, förtroendebyggd och snäll kultur. Med 300 medarbetare är det ett åstadkommande, speciellt som verksamheten finns i Ukraina där ledarskapet generellt inte är särskilt coachande. Du får också träffa Karin Tenelius, som har experimenterat med självstyrande team sedan 20 år tillbaka, och med de lärdomar som det gett driver utbildningsföretaget Tuff ledarskapsträning för att sprida kunskapen om hur det går till rent praktisk.


Var och när?
Stockholm 12 maj
Tid: 8:30-10:00 (frukost serveras från 08:00)
Seminariet ges även på engelska i Amsterdam den 18 mars. Läs mer här!

Undrar du över något?
Kontakta oss på Tuff ledarskapsträning på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08- 446 16 20