EN

Tuff Ledarskapsträning - Steg 2

Att leda team

Intensiv träning för att kunna frigöra ditt teams fulla potential

Översikt

Steg 2 tar förmågorna du tränade i Steg 1 vidare och kompletterar med det du behöver, för att ta ditt team till nästa nivå av samarbete

För vem?

För dig som vill fortsätta att utvecklas som ledare, och vill se ditt team bli än mer självgående.

Vad ska jag förvänta mig?

Mer tuff, praktisk träning i hur man tillämpar ett vuxen-till-vuxen-sätt att vara för att frigöra potentialen hos teamet du leder.

Vad ska jag inte förvänta mig?

Teoretisk kunskapsöverföring och “edutainment”

Upplägg

Programmet i klassrum består av fyra dagars (2+2) praktisk träning med ett uppehåll (vanligtvis en månad) mellan dag 3 och 4. Varje utbildningsdag är från 9:00-17:00, inklusive lunch och pauser. Det finns några korta hemuppgifter att göra däremellan, mestadels samtalsträning.

Onlineprogrammet består av 4 moduler, fördelade på 6 veckor. Varje modul är en eftermiddag (13:00-17:00 CET) och en efterföljande förmiddag (9:00-12:00 CET), inklusive pauser.

Omfattning

2 + 2 dagar med 4 veckors uppehåll + 1 träningspass, 2 timmar online

Anmälan

Resultat

Resultat jag kan förvänta mig

För dig

Att fördjupa de förmågor som behövs för att ha ett förhållningssätt och ett sätt att vara som är mer tillitsbaserat och vuxen-till-vuxen

Ökat förtroende för att facilitera grupper så att ansvaret ligger i teamet,  istället för att de alltid är beroende av dig

Utveckla en medvetenhet om vad som händer "under ytan" i en grupp, vad som kommer i vägen och vad som behövs för att de ska lyckas

För din organisation

Hur man leder så att teamen tar mer ansvar och ägarskap för organisationen

Hur man ökar kapaciteten hos sina team så att de hanterar spänningar och konflikter på ett gynnsamt sätt

 Hur man coachar grupper som har "fastnat" och hur man utvecklar ett samarbetsklimat av förtroende och öppenhet som ökar samarbetet (psykologisk trygghet)

Utmanande, utvecklande. Otroligt lärorikt med tyngdpunkt på praktisk.

Photo of Magnus Wallden

Magnus Wallden

Chief Operating Officer, Tacton

Omvälvande och oerhört givande.

Photo of Fredrik Sunnermalm

Fredrik Sunnermalm

Director, Cambio group

Mycket praktisk träning som leder till att man faktiskt kan använda sina kunskaper sen när man kommer till jobbet. Alla chefer borde gå denna kurs i ett tidigt skede i sin chefskarriär.

Photo of Eva Nolgren

Eva Nolgren

Enhetschef, Region Stockholm

Two people laughing with each other

Hur går det till?

Programmet består av fyra dagars (2+2) praktisk träning med ett uppehåll (vanligen en månad) emellan. Träningsdagarna pågår kl 9-17 och inkluderar lunch och fikaraster.
Onlineprogrammet består av 4 moduler fördelade på 6 veckor. Varje modul är en eftermiddag (13:00-17:00 CET) och en efterföljande morgon (9:00-12:00 CET), förutom modul 6. Ges endast på engelska.
Innan träning

En guide till resurser före programstart

Träning

Dag 1 och 2

09:00 — 17:00

— 3-4 veckors uppehåll —

(för att omsätta)

Dag 3 och 4

09:00 — 17:00

Fortsatt träning

Två timmars online Tuff-träningspass på ett datum som du väljer

(valfritt men rekommenderas starkt och ingår)

Ingår

Tillgång till digital lärplattform för att fördjupa ditt lärande, “buddy-träning” och en personlig coachningsession med en Tuff tränare

Innan träning

En guide till resurser före programstart

Träning

Modul 1

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Dag 2 (09:00 — 12:00)

Modul 2

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Dag 2 (09:00 — 12:00)

Module 3

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Dag 2 (09:00 — 12:00)

Modul 4

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Dag 2 (09:00 — 12:00)

Fortsatt träning

Två timmars online Tuff-träningspass på ett datum som du väljer

(valfritt men rekommenderas starkt och ingår)

Ingår

Tillgång till digital lärplattform för att fördjupa ditt lärande, “buddy-träning” och en personlig coachningsession med en Tuff tränare

Ytterligare information

Detta är ett upplevelsebaserat program, så deltagarna förväntas delta aktivt hela tiden. Det kommer att finnas en blandning av solo-, par- och gruppövningar, vissa med rollspel, andra med riktiga fall.

Programmet i klassrum inkluderar cirka en timme för lunch och två pauser på 15 minuter (morgon och eftermiddag).

Onlineprogrammet sker med hjälp av Zoom (och grupprum) och tränaren kommer att dela information om raster i början av varje modul.

Efter anmälan kommer alla deltagare att kontaktas och det kommer att finnas möjlighet att diskutera åtkomstbehov. Om du har några frågor om åtkomst innan du registrerar dig, vänligen kontakta: [email protected]

Pris

Individuell

Kursplats

31 500 SEK exkl moms

2 + 2 kursdagar

1 tuff träningspass online

Lunch, fika

Dokumentation, kursmaterial

Anmälan

Individuell

Online

29 500 SEK ex moms

Fyra träningsmoduler

1 Tuff träningspass online

Dokumentation

Anmälan

Innehåll

Träningen är utformad för att utveckla de förhållningssätt och de förmågor som behövs för att ditt team ska bli mer självgående

Det genomgående temat är det coachande förhållningssättet i relation till grupp. Moment som samarbetsklimat och hur man skiftar det, facilitering för att öka engagemang samt att leda möten som verkligen för saker framåt ingår. Du tränar i olika utmanande situationer där du snabbt får kvitto på vilken effekt ditt agerande har, och du märker hur ditt sätt att vara på och agera ibland står i vägen för gruppens effektivitet. Du får en mängd nya verktyg och nycklar du kan omsätta och prova direkt. Metodiken som används är Tuff Ledarskapstränings egen. Den är utvecklad sedan mer än tjugo år och utmärker sig för att ge påtagliga resultat.

Anmälan

Våra tränare

Våra tränare är mästare på att skapa trygga lärmiljöer för vår tuffa träning så att resultat kan uppnås på kort tid och att skapa verklig förändring hos individer och grupper

Photo of Carl-Erik Herlitz

Carl-Erik Herlitz

Photo of David Valentin

David Valentin

Photo of Eva Vilella

Eva Vilella

Photo of Hannah Zimmerman

Hannah Zimmerman

Photo of Jonas Johnsson

Jonas Johnsson

Photo of Karin Tenelius

Karin Tenelius

Photo of Lisa Gill

Lisa Gill

Photo of Maria Hentzel

Maria Hentzel

Photo of Mette Herlitz

Mette Herlitz

Photo of Therese Wallin

Therese Wallin

Photo of Vera Budean

Vera Budean

Alla tränare utvärderas av våra kursdeltagare och har ett genomsnittspoäng på 9,5 av 10.

Nyckeln till skickligheten är att våra tränare rekryteras på grundval av sina förmågor framför sina CV:n och får omfattande intern träning både innan och efter certifiering, då kontinuerlig personlig utveckling är en del av vår kultur.

Läs mer om oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om er organisations behov och hur Tuff kan bidra

Kontakta oss