Self management – utbildning

Hjälp! Vi vill bli plattare, hur går det till?

 

Vi har en lång historia där vi genom att specialisera oss har blivit experter på de beståndsdelar som behövs för att få ett ohierarkiskt arbetssätt att fungera. Idag jobbar vi nära ett antal mindre och medelstora företag som vill gå långt i sin förändringsambition. Vill du veta hur det går till? 

Funderar du över hur din organisation ska börja, fortsätta och lyckas med att arbeta annorlunda och mindre hierarkiskt? Självledarskap, self-management, Tillitsbaserat ledarskap, Teal, självstyrande team – utvecklingen går framåt med stormsteg och fler och fler organisationer blir intresserade av att förändra sig och bli mindre hierarkiska. Tuff Ledarskapsträning har tjugo års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet och självstyrande medarbetare, vi har ställt om en rad verksamheter till autonomi. Mer om detta kan du höra här. Vår metodik är utvecklad för att lyckas med självstyre i praktiken.

Kurser och seminarier

”Vad är det som händer därute?” är ett seminarium om trender inom organisation och ledarskap som det inte finns någon entydig benämning för ännu. Ord som agilt, lean, självstyrande team, tillitsbaserat ledarskap, teal, medarbetarstyrning och självledarskap, sociocracy, holocracy florerar för att beskriva fenomenet. Boka din plats här!
Kursen Self-management för HR och ledning är en 1-dagars kurs i självledarskap, Teal och medarbetarskap och är anpassad till dig som arbetar som HR eller i ledning i stora organisationer. Läs mer om kursen här.

Vill du komma i kontakt med oss om utbildning i self- management? Maila oss i så fall på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på tel. 08- 446 16 20. 

Utbildningar och seminarier

HR-mässa

Seminarier

Kunnigt, angeläget, användbart och högst relevant brukar vara omdömet från många av de hundratals personer som deltagit.

Vi hjälper företag med