Self management – införande

Vi stöttar små och stora organisationer med att införa self management med anpassade tjänster som ger garanterad måluppfyllelse.

Vår metod bygger på 20 års erfarenhet av att praktiskt ställa om verksamheter till olika grader av självstyre. Vi har blivit experter på de beståndsdelar som behövs för att få ett ohierarkiskt arbetssätt att fungera. Vi fokuserar på att skifta ledarskap, kultur och kommunikation för att därefter transformera strukturerna. 
Idag jobbar vi nära ett antal mindre och medelstora företag som vill gå långt i sin förändringsambition.

Vill du veta hur det går till? 
Kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på tel. 08- 446 16 20 så berättar vi mer. 

We help companies with