Utbildning i self-management för HR och ledning

Funderar du över hur din organisation ska börja, fortsätta och lyckas med att arbeta annorlunda
och mindre hierarkiskt?

Förutom att vi har mer än 20 års erfarenhet av praktisk implementering av self-management, har vi under åren också byggt upp ett stort internationellt kontaktnät av thoughtleaders, företagsledare och konsulter, författare och forskare som verkar inom området. Det gör att vi har en stor kunskapsbank att tillgå för att vägleda våra uppdragsgivare i olika omställningsprojekt. 

Vi skräddarsyr utbildningsinsatser för ledning, HR och medarbetare utifrån den ambitionsnivå och det utgångsläget uppdragsgivaren befinner sig på. Kontakta oss!

Vanliga frågor och utgångspunkter kan vara:

Är vi i ett paradigmskifte?

Går det att ställa om stora organisationer?

Samarbetsklimatet/kulturens roll i ett ohierarkiskt arbetssätt

Hur transformerar man kultur i stora organisationer?

Hur får man med sig medarbetarna?

Hur får man med sig ledningen?

Vilka förhållningssätt och förmågor behöver medarbetare utvecla?

Ledningens betydelse/roll och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda i ledningsgruppen?

Hur ser förändringsprocessen ut?

HR:s roll i förändringsprocessen?

Hur kan man mäta förändring? 

För mer information om våra utbildningsinsatser och offert, maila oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08-446 16 20.

Ep. 23 Gary Hamel on busting bureaucracy for good

Gary Hamel is one of the world’s leading business thinkers, Professor at London Business School and director of The 
Management Lab. In this conversation, we talk about how we can bust bureaucracy for good, make our organisations more experimental, and reinvent what it means to be a leader.  

HÄR KAN DU LYSSNA PÅ PODAVSNITTET MED GARY HAMEL
                                                                                                                           

Ep.12  Karin Tenelius from Tuff Leadership Training on giving away the authority

Karin has been experimenting with employee-driven organisations and self-managing teams since the nineties. She shares the approach she’s developed which involves “giving all of the authority away” and then coaching people in a higher level of communication skills, resulting in radical and rapid transformations. Listen to learn about how she transformed nearly a dozen companies and the successes (and failures) she encountered along the way.

LYSSNA här PÅ KARIN TENELIUS I LEADERMORPHOSIS