EN

Självorganiserande arbetssätt

Vill din organisation pröva nya sätt att arbeta på? Vi har expertisen

Rådgivning

När de nya arbetssätten inte fungerar

Många organisationer provar nya sätt att arbeta, som självorganisering, självledarskap, agila team, tillitsbaserat ledarskap, Teal, Sociocracy eller Holacracy. Fler och fler upptäcker vad som är möjligt när team och individer får mer självständighet och ansvar.

När man experimenterar med nya arbetssätt uppstår också frustration som t ex:

 • “Vi har gett dem mer befogenheter, varför funkar det inte?”

 • “De använder självledarskap som en ursäkt för att göra precis det dom vill utan att ta ansvar för vår verksamhet”

 • “Det känns som det är värre nu, än innan vi började med det här…”

 • “Hur får man till en kultur där folk tar ansvar utan att falla tillbaka i “top-down” igen?

 • “Cheferna kämpar för att bli mer coachande och involverande….”

 • “Det här tar så mycket tid– vi måste ju hinna arbeta också!”

 • “Det här sättet verkar inte gynna mångfald och inkludering…”

 • “En del älskar det här nya arbetssättet, andra är superskeptiska eller helt emot!”

Känns det igen?

Tuff som transformationspartner

För att nya arbetssätt verkligen ska fungera är två saker avgörande:

 1. Att ledare blir medvetna om hur inrotat det traditionella ledarskapet är i oss alla, och tränar sig till att verkligen ställa om sitt ledarskap till att bli mer tillitsbaserat och vuxen-till-vuxen.

 2. En samarbetskultur präglad av förtroende och öppenhet där alla är medansvariga för att hantera friktion och konflikter på ett konstruktivt sätt och håller varandra ansvariga.

Tuff erbjuder ett dedikerat partnerskap, utformat utifrån din organisations ambitionsnivå och utgångsläge. Detta innebär vanligtvis:

 • Att chefer och ledare deltar i våra öppna program Tuff Träning eller i skräddarsydda interna program

 • Tuff Samarbetscoaching som utvecklar kulturen och samarbetsklimatet och ökar samarbetsförmåga i teamen

 • Tuff Coaching online fortsatt träning för nyckelpersoner, som seniora chefer, för att de ska lyckas ställa om hur de leder i transformationsprocessen

Vanliga resultat

Vanliga resultat i förändringsprocessen mot mer tillitsbaserat och självorganiserande:

 • Ökad medarbetar- och kundnöjdhet

 • Förändringar initieras och drivs från hela organisationen till synes “av sig självt”

 • Ledare får tid för strategi- och affärsutvecklingsarbete

 • Minskad frånvaro

 • När historiska, olösta konflikter blir lösta blir det en inträdesbiljett till ökat förtroende i teamen

 • Ökad förmåga att attrahera och behålla talanger

Rådgivning

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om er organisations behov och hur Tuff kan bidra

Kontakta oss

Las mër