Sofie Torngren, Nackageriatriken om Steg 1

Thomas Huxley Thomas Huxley februari 15, 2018