Katarina Göransdotter Jonsson, Uppsala universitet om THE | Tuff Ledarskapsträning