Tillitsbaserad styrning och ledning

Hur går det till i praktiken? Ett webinarium där vi tar upp konkreta fallstudier, ger praktiska verktyg och helt nya infallsvinklar.

  • 18 maj kl 8.30–9.30
  • online via Zoom
  • Webbinariet är kostnadsfritt
Anmälan

Regeringens Tillitsdelegations slutsatser är att detaljstyrningen behöver minska och handlingsfriheten öka i offentlig sektor. Detta för att tillvarata medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. 

Många är benägna att hålla med om teorierna, men hur får vi till det i verkligheten? Webbinariet riktar sig till dig som arbetar inom kommun och offentlig verksamhet.

Tuff ledarskapsträning har sedan länge utmanat de gamla hierarkiska ledningsteorierna som börjar bli utdaterade och begränsande. Vi har blivit experter på medarbetarstyrda, självorganiserande företag genom en lång erfarenhet av experimenterande. I takt med att trenden vuxit sig starkare de senaste åren, har vi också koll på vad som händer på området runt om i världen. Webbinariet ger dig en matnyttig utblick som ger inspiration, men framförallt handfasta aspekter på hur man omsätter teori till praktik.
– För att omsätta ett medarbetarorienterat ledarskap i praktiken är nyckeln att inte underskatta vad det innebär att avlära gamla mönster och öva upp nya förmågor, säger Karin Tenelius, Tuff Ledarskapsträning, som i webbinariet kommer att ge konkreta exempel på hur det går till.

Nästa tillfälle:
18 maj
Kl 8.30-9.30 online via Zoom
Kostnadsfritt

Webbinariet kommer att ta upp konkreta fallstudier, ge praktiska verktyg och helt nya infallsvinklar; syftet är att ge deltagarna en injektion att direkt börja prova på hemmaplan.
Välkommen att anmäla dig!

Tuff ledarskapsträning har en lång historia som experter på långtgående, involverande ledarskap i praktiken, det som nu kallas tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har många nöjda kommuner, myndigheter, regioner, skolor och högskolor bland våra kunder och är verksamma för att sprida praktisk kunskap snarare än bara teoretisk.

Undrar du över något?
Kontakta oss på Tuff ledarskapsträning på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08- 446 16 20

Läs mer

Anmälan Tillitsbaserad styrning och ledning

Välj stad

Välj kurstillfälle