Coachande ledarskap för lärare

Läs mer

Kursdeltagare Tuff

  • “Jag fick insikter om egna styrkor och fallgropar samt användbara verktyg för coachande samtal.”
    — Annica Wallvide, lärare, Enebybergs skolor