Boken Arbetsmarknadscoaching

Handbok för dig som arbetar med att stötta arbetssökande

  • Beställ boken Arbetsmarknadscoaching
  • 495:- exkl moms (6%)
  • Fri frakt
Beställ boken

Boken Arbetsmarknadscoaching av Karin Tenelius är ett verktyg för den som arbetar individuellt eller i grupp med människor i olika jobbsökningssituationer, men även för den som i andra sammanhang har som uppgift att stötta andra i deras utveckling.

I början av nittiotalet utarbetade Karin Tenelius en coachingmetodik som sätter fokus på det förhållningssätt en människa har – något som visade sig vara avgörande för om personen fick ett arbete eller inte. Tusentals jobbsökande i arbetsmarknadsprogram runt om i Sverige har blivit coachade av Karin Tenelius i denna metodik, förutom arbetsmarknadscoacher, arbetsförmedlare och karriärcoacher. Varje människa som vill ut på arbetsmarknaden är kapabel att själv ta ansvar för sitt jobbsökningsprojekt. Med respekt, empati, lyhördhet och rak kommunikation kan coachen stödja den jobbsökande till ett nytt arbete.

Bokens upplägg

Boken är uppdelad i tio avsnitt. Den är tänkt som en lärobok som börjar med baskunskaperna i coaching för att så småningom bli alltmer avancerad. Den som vill kan också använda boken som en handbok, och slå upp ett visst avsnitt utifrån något verkligt dilemma som man har i en samtalssituation med någon.

I den första delen går Karin Tenelius igenom skillnaden mellan coaching som ett görande och som ett varande. Karin utvecklar också innebörden av de fem förhållningssätt som sammantaget ger ett coachande sätt att vara på, ett varande.

I den andra delen handlar det om de grundläggande förmågor som man måste utveckla för att kunna ha en coachande dialog, för att kunna coacha på den sakfrågenivån.

Den tredje delen behandlar bl a grundförutsättningarna som måste finnas för att man ska kunna börja coacha och hur man skapar dessa.

Fjärde delen innehåller kanske det viktigaste avsnittet i hela den här boken, nämligen hur man coachar i förhållningssätt, och det är när du tillägnat dig den förmågan som din coaching verkligen blir effektiv.

I sjätte delen beskriver Karin några effektiva verktyg och i det sjunde exempel på vad bra coaching kan åstadkomma. Hur man coachar grupper behandlas i del åtta och i del nio har hon sammanställt träningshjälp. Boken avslutas med del tio. Hon besvarar där några vanliga frågor samt visar på hur de utmaningar som hon beskriver i följande avsnitt kan tacklas.Del fem sammanfattar några vanliga utmaningar, som att vara både myndighetsperson och coach och hur man hanterar typiska ogynnsamma förhållningssätt som arbetssökande tenderar att ha.

Inledande ord av Karin Tenelius

Under 90-talet träffade jag flera tusen människor i olika stödprogram för arbetssökande, vissa under en längre period på upp till 16 veckor, andra under kortare punktinsatser. Det var såväl akademiker och tjänstemän som folk med lägre utbildning som inte haft så kvalificerade jobb. Efter en tid gjorde jag en viktig iakttagelse: Det som var avgörande för om människor fick arbete eller inte hade nästan ingenting med deras faktiska kvalifikationer att göra. Det som var avgörande för resultatet var deras förhållningssätt, deras inställning, deras syn på olika saker. Denna iakttagelse fick mig att börja arbeta på ett helt annat sätt. Istället för att tala om jobbsökningsprojekt, hur man skriver CV, intervjuteknik osv, utvecklade jag ett sätt att prata med människor om deras förhållningssätt till att få arbete. Samtalen syftade till att ge människor tillfälle att byta förhållningssätt från ett ogynnsamt till ett gynnsamt. Det här visade sig vara en otroligt effektiv coachingmetod för att stötta människor i att få jobb.

I stort sett alla som arbetar inom det här området håller med om att det är människors inställning som är avgörande, men det är inte många som agerar i linje med den utgångspunkten. Tanken bakom den här boken är att fler ska kunna göra det. Jag vet att människor som coachas med den här metoden får ett respektfullt bemötande och förutsättningar att själva lösa sin situation och få den tillvaro de önskar sig – både känslomässigt och ekonomiskt – och min förhoppning är att boken ska bli användbar för alla som arbetar med att stötta människor.

Beställa boken:
Priset för boken är 495 kr exkl moms (6%). Du beställer här på hemsidan.
Fri frakt.

Om du vill beställa flera exemplar

Vid beställning av minst 5 ex ges 10% rabatt. Vid större beställningar, begär offert. Vid beställning av 5 eller fler exemplar, maila oss på info@tuffledarskapstraning.se och ange antal, faktureringsadress samt leveransadress. Frakt ingår.

Arbetsmarknadscoaching online

Nu finns Tuff Träning i Arbetsmarknadscoaching onlineen lättillgänglig online-träning för dig som dagligen arbetar med att coacha arbetssökande.
Läs mer här!

Vad gör metoden så effektiv?