Vilka vi är

Vår vision är mänskliga arbetsplatser 

Vår vision

Mänskliga arbetsplatser

Vår uppgift

Vår uppgift är att vara partner till företag och organisationer som vill utveckla det slags den slags kultur och det ledarskap som möjliggör att alla människors fulla kraft och förmåga frigörs och tas till vara

Vår historia (film?)

Våra utgångspunkter för gynnsam kultur och involverande ledarskap

-Vem du är, är viktigare än vad du gör. Hur du som chef förhåller dig till dina medarbetare påverkar resultatet mer än vad du gör.
-Engagemang och ansvarstagande följer av ökad befogenhet. Ju mer befogenhet medarbetare får desto mer engagemang, ansvarstagande och verkligt samarbete får organisationen tillbaka.
-Medarbetare har mycket mer kapacitet än de normalt får använda. Om du vill ta denna kapacitet i anspråk måste du som chef och ledare vanligtvis ändra ditt synsätt, anta ett coachande förhållningssätt och agera annorlunda.
-Coachande ledarskap är att möjliggöra att människors och organisationers fulla kraft och förmåga frigörs och tas tillvara. Det sker bl.a. genom att lägga ansvaret för verksamheten hos medarbetarna och genom att ge medarbetare tillfälle att göra aktiva, medvetna och fria val.
-Ett fungerande arbetsklimat och öppenhet är avgörande för effektiviteten och därmed också för resultatet. Att tala klarspråk är centralt

Vad vi gör

Vi hjälper till att införa en samarbetskultur genom att träna cheferna och medarbetarna i de förhållninggsätt och förmågor som behövs för att få ett mindre hierarkiskt och mer medarbetarorienterat arbetssätt att fungera i praktiken. Med påtagliga positiva affärsresultat som följd.

Expertis

Vi har inte alla svar men påstår att införandet av ett mer coachande ledarskap och förhållningssätt är avgörande för våra företags och organisationers fortsatta effektivitet och lönsamhet.
Vi är experter på coachande ledarskap, coachande kulturer och på att träna chefer och ledare att tillägna sig ett coachande förhållningssätt i sitt ledarskap. Att hjälpa organisationer, företag och individer att utveckla och utöva ett coachande ledarskap är vår metod. Vi gör detta genom konsulttjänster och genom öppna träningsprogram.
Vilken tjänst eller blandning av tjänster som är relevant för dig avgörs av det nuläge din organisation befinner sig i och vilket resultat du och ni vill uppnå. För ett företag eller en organisation som vill anlita oss som partner för att åstadkomma resultat behövs därför en öppen och rak diskussion till att börja med. För dig som enskild chef kan det vara enklare: du väljer ett av våra öppna träningsprogram eller anlitar en Tuff coach.

Våra styrkor

– Egna metoder
– Vi har utvecklat egna effektiva metoder för att på kort tid träna chefer och andra till att bli coachande.
-Snabba resultat
-Vi skapar snabbt bestående resultat utan att ”störa” verksamheten.

Frigör förmåga

Vi litar på att våra kunder kan sin verksamhet. Vi tillför inget i sak utan tar fram dold kapacitet i människor och organisationer.

Väjer inte

Vi är vana vid stökiga processer vilket gör att vi klarar att skifta svåra utgångslägen till väl fungerande arbetsklimat. Vi väjer inte för det obekväma när det behövs.

Våra metoder

Coachande, involverande ledarskap och medarbetarfokus
1999 medverkade vi till införandet av ett coachande ledarskap och ett s.k. Nerifrånperspektiv på Freys Hotel i Stockholm. Sedan dess har vi gjort liknande processer på en lång rad företag och organisationer med påtagliga affärsresultat som följd. Att införa ett Nerifrånperspektiv innebär i korthet att ge medarbetarna långtgående befogenhet över verksamheten. (Läs mer om Nerifrånperspektivet under Bibliotek). Allt vi lär ut är förmågor som vi själva utvecklat under detta arbete med våra kunder. Det är alltså inte teorier vi lärt oss, utan empiriska upptäckter och för ändamålet uppfunna verktyg.

Samarbetsklimat

Arbetsklimatet har en oerhört stark koppling till affärsresultatet. Det är inget nytt i teorin, många håller med. Det vi har gjort är att utveckla metoder för att snabbt skifta arbetsklimat från ett oönskat till fungerande, med bestående resultat. Det gör vi gång på gång hos våra kunder, men vi tränar också cheferna som går våra utbildningar till att göra det själva.

Coaching

Vår coachingmetod utvecklades i början av 90-talet. En av våra konsulter, Karin Tenelius, coachade ett stort antal arbetssökande och noterade att det som var avgörande för om den arbetssökande fick jobb eller inte var dennes förhållningssätt. Utifrån denna observation utvecklade hon en metodik som helt fokuserar på förhållningssätt. Vi införde metoden även i näringslivet och fann att den utgjorde ett otroligt snabbt och effektivt verktyg när det gäller att skapa bestående resultat.

Träning

Vi har nästan helt övergett teori och kunskapsöverföring, eftersom vi vet att det istället handlar om att träna förmågor. När en chef verkligen tränar sin förmåga, det är då ledarskapet förbättras. Hos oss tränar du tills du blir rejält less på det, precis som i vilken annan praktisk disciplin som helst – från pianospel till att lära sig åka snowboard.