Tuff Kulturförändring

Tuff kulturförändring

Om man vill få till en snabb kulturförändring, dvs utveckla samarbetsklimatet bortom fungerade och få en kultur präglad av öppenhet, tillit, rak kommunikation och en självklart feedbackkultur, stöttar vi den utvecklingen med de insatser som behövs. Också med mätbara resultat som en självklarhet och som grund för debitering.

Vill du komma i kontakt med oss angående Tuff kulturförändring på ditt företag eller i din organisation?
Kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08- 446 16 20.