Tuff samarbetscoaching

Vi skiftar arbetsklimat från oönskat till fungerande på kort tid.

När samarbetet i en grupp inte fungerar tillfredställande eller om hela organisationen har en oönskad kultur.

Tuff Samarbetscoaching garanterar ett fungerande arbetsklimat. I en normalstor grupp tar det 6-8 veckor och resultatet är uppnått när minst 9 av 10 anser att samarbetet fungerar.

Vill du komma i kontakt med oss angående Tuff samarbetscoaching på din arbetsplats? Maila oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08- 446 16 20. 

Läs mer om Tuff samarbetscoaching:

Samarbetscoaching – 10 berättelser om grupper före och efter

När grupper skiftar arbetsklimat 
 
Chefens roll vid konflikthantering