EN

Tuff Samarbetscoaching

Med Tuff Samarbetscoaching går det att skifta vilket samarbetsklimat som helst, ifrån ett läge till ett annat, på kort tid

Kontakta oss

Skifta arbetsklimat

Sedan mer än tjugo år har vi utvecklat metoden Tuff samarbetscoaching som hjälper team att skifta sitt samarbetsklimat på kort tid

Vi arbetar både med dysfunktionella team och med team som fungerar bra, men där man vill utveckla nya nivåer av öppenhet, tillit och rak kommunikation.

Schablonbilden av en gynnsam samarbetskultur

Leende kollegor och “high fives”

Roliga aktiviteter

Alltid högt tempo

Artigt och trevligt hela tiden

Harmonisk kompiskultur

Hur produktiv kultur egentligen ser ut

Tillit och öppenhet – alla slags känslor accepterade

Självklart att ta obekväma, svåra samtal

Tid för reflektion och utveckling

Rak och ärlig kommunikation och utvecklad feedbackkultur

Regelbundet relationsarbete - reda ut “skav” mellan varandra

Ett tillitsfullt och öppet samarbetsklimat är affärskritiskt

Professor Amy Edmondsons forskning visar att en kombination av trygghet och ansvar är nödvändig för att skapa psykologisk trygghet

Utan psykologisk trygghet blir konsekvenserna:

  • Misslyckade förändringsinitiativ

  • Stagnation istället för innovation

  • Hög personalomsättning istället för engagemang och medarbetarnöjdhet

  • Uppgivenhet istället för engagemang och ansvar

Hur Tuff samarbetscoaching fungerar

Metoden Tuff samarbetscoaching är effektiv eftersom teamet inser att de är ansvariga för, och kapabla att förändra sitt eget arbetsklimat. De ser vinsterna med att förändra sitt beteende och lär sig att kommunicera på en högre nivå.

Vad gör resultatet hållbart över tid?

Teamet får ansvaret att skifta sitt eget arbetsklimat – med stöd

De går från att vara ”drabbade” av sitt arbetsklimat till att producera det de vill ha.

Gamla incidenter från förr reds ut och ligger inte längre i vägen

Teamet avgör tillsammans vad som behövs för att gå vidare. Till exempel att bli hörd i något, få klarhet eller göra överenskommelser.

Deltagarna utvecklar nya förmågor i processen

De lär sig att sätta ord på sitt arbetsklimat och utveckla det med nya förmågor och praktiska verktyg.

Ett nytt, gemensamt språk utvecklas för att förvalta arbetsklimatet

Deltagarna utvecklar förmågan att pratar om vad som finns "under ytan" så att friktion snabbt kan tas upp.

Ny energi frigörs när samarbetsklimatet fungerar

All energi som lagts på att gå på tå runt konflikter eller klaga kan nu användas till annat.

Hur lång tid tar det?

Vanligtvis tar processen 6-8 veckor i en grupp på 12-14 teammedlemmar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om er organisations behov och hur Tuff kan bidra

Kontakta oss