Vi tränar chefer i ledarskap som ger motiverade medarbetare och självgående teams

Hej! Vi är Tuff Ledarskapsträning

Jobbkompaniet startades strax efter millenieskiftet och har tränat många tusen arbetsförmedlare, arbetsmarknadscoacher och andra i den effektiva dialogmetodiken Arbetsmarknadscoaching.

Sedan 2003 har utbildningsföretaget levt sida vid sida av systerföretaget Tuff Ledarskapsträning som har tillhandahållit ledarskapsträning utifrån samma transformativa dialogmetodik men här applicerad på och använd i sammanhanget långtgående, coachande ledarskap. 

Med åren har det blivit otympligt att driva två utbildningsföretag, och när utvecklingen går mot att våra kunder – ofta kommuner och landsting – är i behov av bådas tjänster för att få synergieffekterna det ger vill vi underlätta både för oss själva och våra kunder genom att slå ihop verksamheterna som nu ligger så nära varandra.

Jobbkompaniet har upp i Tuff Ledarskapsträning där tjänsterna Arbetsmarknadscoaching och Stärkande Dialog återfinns.

Du når oss på 08-446 16 60 eller info@tuffledarskapstraning.se eller genom att kontakta din kontaktperson hos oss på deras vanliga telefonnummer.

De administrativa konsekvenserna av denna fusion kommer vi meddela respektive ekonomiavdelning.

Vänliga hälsningar,

Karin Tenelius

VD, grundare Jobbkompaniet och Tuff Ledarskapsträning