Lotta Borgsten, ledarskapstränare på Tuff ledarskapsträning