Förändringsledning

Vårt sätt att rusta chefer och medarbetare skiljer sig från det traditionella och fokuserar på det förhållningssätt - involverande och ohierarkiskt - som behövs för att hela organisationen blir drivande i förändringen.

Trött på förändringsinitiativ som inte händer? Den vanliga synen på förändringsledning är det som hindrar verkligt framgångsrik förändring.

Den vanliga synen på förändring är t ex att övertyga för att försöka att få medarbetare att ”kliva på” genom att informera så mycket som möjligt. Eller att inspirera till att vilja förändring. I det ingår att se motstånd och invändningar som något man bör undvika, avleda ifrån eller tysta ned. Hos Tuff Ledarskapsträning handlar förändringsledning därför mycket om att ”avlära” gamla mönster och få insikt om förhållningssätt som inte fungerar, och som behöver ersättas av nya vilka i sin tur ger nya sätt att kommunicera.

En verkligt effektiv och insiktsgenerande träning måste sammanfattningsvis handla om att:

  • få insikter om obrukbara synsätt för att kunna överge dem
  • avlära gamla mönster och vanor
  • träna nya sätt att kommunicera och förhålla sig på 

Kontakta oss för mer information på tel. 08-446 16 20 eller maila oss på info@tuffledarskapstraning.se.