Tuff ledarskapsträning för lärare

Hur når jag elever som tappat sugen? Har kan jag stötta utan att bli föräldraaktig? Hur lockar jag fram elevens egen drivkraft och ansvarstagande?

Redan när vi startade Tuff Ledarskapsträning 2003 var det uppenbart att just skolorganisationer hade mycket att vinna på ett samarbete med oss. Förutom att hjälpa till med att få till ett tillitsbaserat, fungerande samarbetsklimat mellan lärare och skolledning har det visat sig att vår unika dialogmetodik är ett kraftfull verktyg för lärarna när det gäller att stötta elevernas inlärningsprocess. ”Det här ju god pedagogik omsatt i praktisk handling” är ett återkommande omdöme från de många lärare som haft god hjälp av Tuffs lärarträning i undervisningen. I förlängningen bidrar det också att lärarna utvecklar förmågorna för att kunna utöva ett gott ledarskap i klassrummet.

Ett samarbete med en skola pågår ofta under en längre period, där vi utifrån skolans utgångsläge och ambitionsnivå genomför de insatser som behövs för att uppnå specifikt, mätbara resultat. Vi arbetar i nära samarbete med skolledningen och tar ansvar för att önskvärda effekter uppnås och blir bestående.

Läs mer om vilka resultat som lärare på Väringaskolan i Sigtuna fått av Tuff ledarskapsträning för lärare:

CASE: ”DET HÄR SKULLE ALLA LÄRARE FÅ VARA MED OM. VI FICK OERHÖRT MYCKET PÅ TVÅ DAGAR.”

Vad Tuff kan bidra med i skolor

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08-446 16 20.

 • “Kursen har gett mig en HELT ny syn på ledarskap. ”
  — Johnny Hellgren, Arbetslagsledare/Programansvarig, Fridegårdsgymnasiet
 • “Självförtroende att lämna över ansvar lita på att personer är kapabla, ett superbra förhållningssätt till andra. ”
  — Malin Hindorff Carelius, program manager, Nackademin
 • “Synliggörande. Bra att sätta ord på saker och få ett gemensamt språk för detta. ”
  — Ann Hultman Jakobsson, förstelärare, Glömstaskolan
 • “Jag har fått personliga instruktioner på ett konkret sätt i hur jag kan använda mig av ett coachande förhållningssätt.”
  — Camilla Lewnandowski, lärare, Glömstaskolan
 • “Jag fick insikter om egna styrkor och fallgropar samt användbara verktyg för coachande samtal.”
  — Annica Wallvide, lärare, Enebybergs skolor