Arbetsmarknadscoaching

Tuff Arbetsmarknadscoaching - fungerande stöttning av arbetssökande

Tuff Ledarskapsträning har under två decennier utbildat personal dels på kommunala arbetsmarknadsenheter, dels på privata coachingföretag i den effektiva metodiken Tuff Arbetsmarknadscoaching.

Metoden är effektiv när det handlar om att förhålla sig och föra en dialog så att den arbetssökande själv tar fram och använder sin kapacitet, vilket många som integrerat metodiken i sin dagliga stöttningsverksamhet intygar.

Vi genomför interna utbildningar för medarbetare som har till uppgift att stötta arbetssökande. Omfattningen brukar vara 2-4 dagar. 

Kontakta oss gärna på tel. 08-446 16 20 eller på info@tuffledarskapstraning.se så berättar vi mer. 

 

 

Boken Arbetsmarknadscoaching

– Handbok för dig som arbetar med att stötta arbetssökande 

Boken Arbetsmarknadscoaching av Karin Tenelius är ett verktyg för den som arbetar individuellt eller i grupp med människor i olika jobbsökningssituationer, men även för den som i andra sammanhang har som uppgift att stötta andra i deras utveckling. 

Läs mer om boken och beställ ditt exemplar här. 

 

 • “Mycket bra verktyg och nyttigt. Saker man kan använda i det dagliga arbetet. Både med deltagare och kollegor. ”
  — Anna Eidenskog, konsult, Arbetslivsresurs
 • “Att möta människor där de är, ett sätt att vara som coach, många nya användbara verktyg. ”
  — Niclas Österberg, konsult, Arbetslivsresurs
 • “Ett nytt sätt att se på människors kapacitet. Den har givit mig mod och bra verktyg. ”
  — Karin Karelius, Uppsala kommun
 • “Utmanande! Givande! Lärorikt!  ”
  — Sophie Andersson, Konsult och arbetsterapeut. Arbetslivsresurs
Våra kunder om Arbetsmarknadscoaching