Varför får man inte titta på det som inte fungerar? | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 8 juni, 2022

Väldigt ofta får vi på Tuff frågan: Varför fokuserar ni bara på det som INTE funkar? Det måste väl vara bättre att förstärka det som redan fungerar? Javisst, vi erkänner: på Tuff jobbar vi med att utveckla det som inte fungerar, eller tillföra det som saknas. Vi tror på det och ser resultat.

Idag när vi hade Andreas Stenling på besök på ett av våra webbinarier kom vi att prata om det igen. Andreas och hans forskarkollegor på Umeå Universitet har belagt att en tredjedel av alla medarbetare i Sverige upplever sin chefs ledarskap som destruktivt. Viktigt att säga är att en stor del av denna tredjedel menar passiv destruktivitet, det vill säga otydlighet, undanglidande, låt-gå, sopa under mattan och ”inte ta tag i”-ledarskap. Alltså inte så elakt som det låter när man använder ordet destruktivt.

Men när de lagt fram sina resultat har forskarteamet fått ganska mycket kritik för att de fokuserar på det som inte funkar.  – Kan vi inte se till det som fungerar, får de höra. 66% av cheferna verkar ju fungera bra. När jag hör det undrar jag:

– Varför får vi inte titta på det som funkar mindre bra eller inte alls när det gäller den mänskliga faktorn?

Tuff har sedan flera år tillbaka en mycket uppskattad kund som heter Svenska Retursystem. Vi gillar samarbetet med dem för att de är modiga när det gäller nya arbetssätt, för att deras verksamhet påtagligt gynnar vår miljö och för att det är så givande att jobba tillsammans med dem. Under åren har vi också imponerats av deras gedigna säkerhetstänkande och deras metodiska arbete med ständiga förbättringar på alla områden.

Äh, dom där röda, blinkande lamporna struntar vi i. Vi kan väl titta på de gröna lamporna och hoppas att det räcker för att ta oss säkert till Arlanda?

Föreställ dig att ett av teamen på Svenska Retursystems anläggningar skulle prata om en maskin. Låt säga att 1/3 av maskinen inte alls fungerar särskilt bra. Tänk dig att någon skulle säga: ”Äh, måste vi fokusera på det som inte fungerar, vi kan väl jobba med det som fungerar och utveckla det?”. Ännu mer skrämmande är att tänka sig två piloter i cockpit säga: ”Äh, dom där röda blinkande lamporna struntar vi i. Vi kan väl titta på de gröna lamporna och hoppas att det räcker för att ta oss säkert till Arlanda?”

Varför får man inte titta på det som inte fungerar när det gäller ledarskap eller överhuvudtaget den mänskliga faktorn? Avsikten är ju inte att kritisera eller skuldbelägga chefer utan att klarlägga ett nuläge. Om nuläget visar att en tredjedel av landets medarbetare upplever haltande ledarskap kanske det kan bli bättre om man undersöker vad det är som inte fungerar eller saknas. Precis som man förhåller sig till en icke-fungerande maskin: inte värderande – inte skuldbeläggande.

Karin Tenelius

20% av alla sjukskrivningar relaterar till långvarig stress. Sedan 2016 har drygt 3 800 poliser i Sverige slutat som polis innan ”ålderspensionen”. En av fyra lärare byter jobb varje år. Det borde sannolikt ha med trivsel, arbetsmiljö och ledarskap att göra.

Vi har oerhört mycket att vinna på att fokusera på det som inte fungerar.

Dela detta: