Fördelar med en ledarskapsutbildning på distans | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 2 juni, 2022

Distansutbildningar i ledarskap har blivit allt mer förekommande. Ett ökande antal människor föredrar ett digitalt klassrum över ett traditionellt. Men varför ska man välja en ledarskapsutbildning på distans? Finns det några fördelar och vilka är de?

Ledarskapskurser på distans allt vanligare

Före pandemin fanns det knappt någon efterfrågan på chefsutbildning på distans. Alla var helt inställda på att ledarskapsutbildning skulle ske på det gamla vanliga sättet; i ett klassrum. Vi var själva tveksamma till hur kvaliteten skulle bli givet att våra program är så träningsintensiva. Men vi lärde oss snabbt en mängd digitala verktyg. Vi gjorde också stora ansträngningar för att behålla vår interaktiva pedagogik när vi började erbjuda våra distansutbildningar för chefer.

Framför allt var vi kräsna när det gällde valet av videomötesplattform där vi anser att Zoom är överlägsen de andra alternativen när det gäller interaktiv utbildning. Utöver det arbetade vi om hela utbildningen så att den skulle passa en annan pedagogik. Vi la in flera moment som syftar till att deltagarna går från ”att titta på TV” till att relatera till skärmen som ett rum och bli delaktiga. Det visade sig fungera mycket bättre än vi hade kunnat föreställa oss. Våra distansutbildningar i ledarskap blev snabbt väldigt populära och omtyckta. Distansutbildning i ledarskap har till och med många fördelar jämfört med klassrumsutbildning.

Fördelarna med chefsutbildningar på distans

Sedan några år tillbaka när pandemin satte i gång har som sagt digitala ledarskapskurser blivit allt vanligare. Det har visat sig att det finns en mängd fördelar för både lärare och studenter.

1. En ledarskapsutbildning på distans är mer tidseffektiv

Givet att deltagarna inte behöver transportera sig någonstans vinner man mycket tid. Och eftersom många av våra deltagare normalt reser långväga till en av kursorterna är tidsvinsten ofta betydande. Tröskeln för att det ska bli av att faktiskt delta i den där utbildningen du kanske funderat på i flera år blir mycket lägre.

2. Distansutbildningar är mer kostnadseffektivt

Om man deltar i en ”klassrumskurs” på en annan ort behöver man ju lägga pengar på både på flyg, taxi och hotell. Allt det sparar man in om man istället deltar i en chefsutbildning på distans. Trots att våra digitala utbildningar är snäppet dyrare så blir det ändå en besparing.

3. Pedagogiska fördelar

Många blir förvånade över hur engagerande och interaktiv ledarskapsutbildning på distans är, det trodde man inte innan. En del säger också att givet att det är fler pass över längre tid är det lättare att omsätta kunskaperna i det dagliga arbetet. Och det faktum att själva arbetet har skett på distans under pandemin gör att lärdomarna från distansutbildningen snabbt går att omsätta på nästa videomöte med teamet. Att fortsätta träna online som en uppföljning på träningen blir också mycket mer naturligt.

4. En ledarskapsutbildning på distans är mer klimatvänlig

Färre flyg- och bilresor ger förstås mindre klimatavtryck och när man multiplicerar det med antalet deltagande chefer under ett år blir det en avsevärd skillnad.

5. Flera kan delta med distansutbildningar

För de som arbetar långt ifrån våra största städer blir chefsutbildningen på distans en mindre insats än om de ska planera långa resor och få in dem i kalender. Hindret för att delta för chefer i organisationer på landsbygden försvinner förstås helt.

6. Utökat språksortiment

Vissa svenska organisationer har chefer med engelska som modersmål. Nu kan de delta i samma ledarskapsprogram som sina svenska kollegor genom att välja en chefsutbildning på distans på engelska. Tuff Ledarskapsträning har även ledarskapsutbildningar på ryska, spanska och holländska, vilket kan vara bra för internationella företag som vill gå samma utbildning oavsett språk.

7. Ledarskapsträning på distans ger mer koncentrerad träning

En fördel med onlineutbildning är att man kan prata med varandra och träna samtal i s.k. breakoutrooms. Man är då helt ostörd från övriga deltagare och slipper bakgrundssorlet.

8. Även de som är sjuka kan delta i onlineutbildningar

En självklar fördel är såklart att man kan delta i onlineutbildningen trots att man är krasslig utan att riskera att smitta andra.

Tuff ledarskapsutbildning på distans

Sammantaget finns det alltså många fördelar med att delta i en ledarskapsutbildning på distans. På Tuff ledarskapsträning kan enskilda chefer/ledare anmäla sig till våra öppna ledarskapsprogram på distans eller köpa in ett internt ledarskapsprogram för flera chefer.

Det kanske viktigaste är att förstå att alla negativa fördomar man kan ha om att delta i ledarskapsprogram på distans, efter otaliga dränerande möten på Teams, Zoom eller Meet, helt enkelt inte stämmer. Fördelarna överväger.

Här kan du höra vad några av våra deltagare säger om vår ledarskapsutbildning på distans:

Och här kan du höra mer om innehållet i vår ledarskapsutbildning på distans:

Har du några frågor om vår ledarskapsutbildning på distans?

Om du har några frågor som rör våra ledarskapskurser så är du mer än välkommen att ringa 08-446 16 20 eller maila info@tuffledarskapstraning.se. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Här finns info och akutella datum för vår ledarskapsutbildning på distans.

Dela detta: