Konflikthantering | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 22 februari, 2022

Ingen grupp där medlemmarna ska samarbeta och är beroende av varandra för att lösa gemensamma uppgifter är förskonade ifrån att förr eller senare hamna i mindre eller större konflikter. I värsta fall fastnar gruppen i ett konstant konflikttillstånd som kan pågå i åratal. Det beror på vår oförmåga och bristande erfarenhet av hur vi hanterar konflikter på jobbet. Men hur går konflikthantering till? Hur löser man de bråk och spänningar som så ofta uppstår på en arbetsplats? Hur kan man lyckas med att skapa en kultur som är präglad av samarbetsvilja, öppenhet, tillit, förståelse och ömsesidig respekt?

Det första hindret till att lösa konflikter på jobbet

En stor källa till vår oförmåga att ta itu med och hantera konflikter på jobbet är vår relation till dem. I själva verket är de oundvikliga i alla former av samarbete och om vi kalkylerade mer att de ska dyka upp skulle vi vara mer förberedda på hur vi ska agera när konflikten är ett faktum. Vi ser också konflikter som något oönskat, något man ska undvika och motarbeta. Det synsättet på konflikter är väldigt ogynnsamt och gör konflikthantering svårare. Ett första steg är alltså att byta inställning till konflikter; att gå ifrån att se dem som oönskade irritationsmoment till att betrakta dem som något helt naturligt och självklart. Det synsättet normaliserar att vi hamnar i konflikter på jobbet och bidrar till att det inte blir så infekterat, laddat och dramatiskt.

Sedan är det faktiskt så att varje konflikt på jobbet är en inkörsport till ett ännu bättre samarbetsklimat. Det är via att gå igenom konflikter som kan skapa ett förtroendefullt, öppet samarbetsklimat med den psykologiska trygghet som vi strävar efter. Därför blir det extra kontraproduktivt att försöka undvika, motarbeta eller för den delen hantera konflikter som något oönskat. När de i själva verket är en utvecklingsmöjlighet! Om man kan sprida detta förhållningssätt bland medarbetarna på sin arbetsplats bidrar det på lång sikt till att man kan använda och komma igenom konflikter på ett bättre och snabbare sätt.

Det första steget i konflikthantering på arbetsplatsen

Om man då befinner sig mitt i en brinnande konflikt är första steget att sätta sig ned och försöka enas med gruppen att gemensamt försöka göra något åt den uppkomna konflikten. Det bästa är om att man kan få till samsyn, då blir alla ansvariga för att bidra. Nästa steg är att försöka kartlägga sitt nuläge. Rekommendationen här att sätta ord på hur det är i luften/klimatet, t ex tyst, hätsk stämning, laddad luft, känsla av undertryckt ilska och skitsnackigt. Om man kan enas kring tre-fyra korta ord eller beskrivningar så räcker det. Därefter målar gruppen upp ett önskat läge med några få ord och enas kring detta. Det kan t ex vara respekt, öppenhet och förtroende för varandra. Om man kan få samsyn kring det önskade läget skapar man en tro på att alla egentligen vill samma sak.

Ta itu med infekterade ämnen för att få en bättre arbetsmiljö

Nu är det dags att ta itu med det som är svårt att prata om. Nyckeln här är att inte gå in i sakfrågor och fastna i argumentation och syndabockstänkande. Det är mycket mer gynnsamt att skapa ett dialogklimat som inte utgår från rätt och fel utan från vad som fungerar. Här kan man hellre fråga vad personernas avsikter och intention är med olika beteenden och utsagor och prata om tråkiga tonlägen och mindre konstruktiva sätt att säga saker på. Det vill säga att fokus är på HUR saker sägs snarare än VAD som sägs. Här är tillfällen att reda upp missförstånd. Att bearbeta händelser som inträffat och säga det som behövs för att ”släppa dem” och lägga dem till handlingarna. Viktigt är att lyssna så alla känner sig hörda på riktigt, inte bara lyssna på orden. Så se till att det finns utrymme att lyssna!

Hur ni tar itu med arbetskonflikter framöver

När konflikten börjar bedarra, när gruppen börjar bli konstruktiv, kan man använda de infekterade temana och skapa spelregler och överenskommelser. En vanlig spelregel brukar vara: Om jag har en irritation med någon så tar jag det med den det berör i stället för att prata ”bakom personens rygg”. På detta vis så kan man ta itu med dispyten eller friktionen i ett tidigt stadie vilket förhindrar att konflikten får en negativ påverkan på samarbetet på arbetsplatsen.

Vill ni veta mer om konflikthantering?

Behöver ni hjälp med att lösa konflikter på jobbet? Vill ni få hjälp att hantera samarbetssvårigheter på arbetsplatsen? Undrar ni hur man kan förbättra ett arbetsklimat? Vi är experter på att skifta samarbetsklimat och lösa stora och små konflikter på kort tid. Du kan läsa mer här.

Hör gärna av dig om du har några frågor! Kontakta oss på tel. 08-446 16 20 eller info@tuffledarskapstraning.se.

Dela detta: