Konflikthantering på arbetsplasten | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 25 februari, 2022

Olösta och under-mattan-sopade konflikter i arbetslivet kostar astronomiska belopp årligen. Det kostar både för verksamheter, oavsett privat eller i offentlig regi, och för skattebetalare som betalar för många och långa sjukskrivningar som orsakas av olösta konflikter på arbetsplatser. Samtidigt skär landets företagshälsovårdsföretag guld genom att hantera konflikterna. Här är våra bästa tips för framgångsrik konflikthantering på arbetsplatsen!

Tips 1 – Sluta se konflikter som något som ska hanteras.

Ett genomgående drag i vår kultur är att vi undviker konflikter. Detta är förödande för vårt arbetsklimat. All energi går åt till att tassa runt konflikter när det egentligen finns en enorm kraft och kreativitet på ”andra sidan” av dessa. Däremot, om vi förändrar vår syn på konflikter och lär oss att umgås naturligt med dem får vi helt andra arbetsplatser och dramatiskt förbättrad arbetsmiljö. Således är vägen dit att släppa lös konflikterna, att träna sig på dem och att upptäcka att man faktiskt överlever.

Samtidigt har de flesta av oss har ingen brist på träningsarenor. Många har lärt sig FIRO-teorin från ledarskapsprogram eller ledarskapsböcker. Den lär ut att den s k konfliktfasen i grupper inte är något man ska önska bort eller hantera. Tvärtemot är den inkörsporten till nästa fas – öppenhetsfasen. Man kan också kalla den fasen ”psykologisk trygghet”. Det är ett begrepp som forskaren Amy Edmonson  har myntat. Hon belägger att grupper med öppenhet och psykologisk trygghet är de som producerar bäst och är mest effektiva. Således är Konflikter alltså välkomna ur ett lönsamhetsperspektiv. De är början till ökad effektivitet och förbättrad arbetsmiljö.

Tips 2 - Börja prata om det vi vanligtvis inte pratar om.

Men om man välkomnar uppkomna konflikter. Hur ska man använda sig av dem och äntra öppenhetsfasen? Jo, genom att acceptera att de finns och börja kommunicera för att se vad består av. Oftast är konflikter en härva av missförstånd och en oförmåga hos de inblandade att lyssna och förstå varandras perspektiv. Börjar man prata om det som skaver och lyssna på varandra kommer man igenom otaliga konflikter. Med ökad kommunikationsförmåga som en bonuseffekt. Konflikthantering på arbetsplatsen handlar mycket om förmågan att disskutera och föra samman olika synpunkter.

Tips 3 - Var alltid beredd på att konflikter kommer.

Så fort människor ska samarbeta uppstår konflikter. Det är naturligt och, som sagt, de är potentiella möjliga produktivitetshöjare. Så lyssna efter konflikter och var beredd på att de uppstår. I det långa loppet bidrar en öppen kultur till god arbetsmiljö

Tips 4 - Konflikter ger bättre beslut.

Tillåter man olika ståndpunkter i beslutsfattande och lyssnar  för att förstå de olika perspektiven, nås mycket bättre kvalitet och hållbarhet i besluten. Omvänt, när alla håller med eller när majoriteten vinner blir det väldigt urvattnade beslut som sällan är de bästa för verksamheten eller arbetsmiljön. Vägen till att fatta beslut som verkligen efterlevs och ägs av alla är att orka stanna kvar i ”konflikten” av att tycka olika. Att fortsätta kommunicera och fortsätta lyssna på varandra.

Har ni behov av hjälp med konflikthantering på arbetsplatsen? Vår tjänst Samarbetscoaching ger totalt förändrat samarbete på några månader. Mer info här.

Frågor om hur man kan lösa konflikter på arbetsplatsen?  Kontakta gärna oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring 08-446 16 20.

Dela detta: