Hur ska en bra chef vara? | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 25 februari, 2022

Varför får vissa chefer skyhöga siffror på medarbetarundersökningar? Och vad är det i ledarskapet som gör att en del team blir så effektiva och framgångsrika? För att svara på frågan vad som utmärker en bra chef vänder sig de flesta numera till den omfattande forskning som Google gjorde för några år sedan.

Kommunikation är nyckeln till att bli en bra ledare

Det som är utmärkande för denna studie att den så tydligt fastställde att det är chefers kommunikationsförmåga som avgör om de upplevs som en bra chef eller inte. Det är också banbrytande resultat eftersom man inte rekryterar chefer utifrån dessa rön. I stället så utvärderar man dem i rekryteringsprocesser på andra meriter som expertkunskap.

Det kan också förklara den forskningsrapport som kom från Umeå Universitet 2022. Den visade att var tredje medarbetare upplever att de har en chef som utövar destruktivt ledarskap.

I decembernumret (2013) av Harvard Business Review så redovisar David A. Garvin (professor vid Harvard Business Scholl) för Googles så kallade “Project Oxygen” (”How Google Sold Its Engineers on Management”). I artikeln berättar Garvin bland annat om hur Google bestämde sig för att försöka urskilja vad som kännetecknar en riktigt bra chef.

Hur ska en bra chef vara? Google har svaret!

Vad man till att börja med såg var att bra chefer skiljer sig från mindre bra chefer t.ex. genom att ha mycket mindre personalomsättning, gladare och nöjdare personal, högre presterande team, större grad av innovation och medarbetare med bättre balans i livet.

Man genomförde ett oerhört omsorgsfullt och tidskrävande forskningsprojekt – där man på ”Googlevis” analyserade all tillgängliga data införskaffad bl.a. genom medarbetarundersökningar (37 000 anställda), djupintervjuer och ”performance reviews”. I projektet identifierade man åtta nyckelbeteenden, i betydelseordning, som de bästa och mest framgångsrika cheferna hade.

Det här visade sig vara nyckelbeteendena hos riktigt bra chefer

Så vilka var de viktiga och bra ledaregenskaperna man kunde hitta hos de som deltog i undersökningen? Vilka beteenden och attityder bör du ta till dig för att bli en bra ledare? 

Här har du listan på nyckelbeteenden som de bästa cheferna hade:

  1. Är en god coach
  2. Stöttar teamet och micromanagerar inte
  3. Uttrycker intresse för, och bryr sig om hur medarbetare mår och hur det går för dem
  4. Är produktiv och resultatorienterad
  5. Är en god kommunikatör – lyssnar och delar information
  6. Hjälper till med karriärutveckling
  7. Har en klar vision och strategi för teamet
  8. Har nyckelförmågor, teknisk expertis och fackkunskaper som kan hjälpa teamet

Intressant, och för många säkert lite chockerande, att teknisk expertis kom som nummer åtta och coaching som nummer ett.

Som ett resultat av projektet blir nu årligen alla chefer på Google utvärderade på dessa förmågor och beteenden. De chefer som visar sig vara mindre starka i något hänseende får praktisk ledarskapsträning med bl.a. rollspel, feedback och uppföljning.

Det går inte att läsa sig till att bli en bra chef

Gemensamt för nästan samtliga av dessa punkter är att ingen av dem går att läsa sig till. De är en funktion av hur man är, förhåller sig och hur man kommunicerar. Så ska bli man bli en bättre chef måste man hitta sätt att träna de här kommunikationsförmågorna. Och de förmågorna bottnar alltid i ökad självinsikt och att träna sin förmåga att lyssna på andra människor.

Det som ställer till det är att nästan alla chefer missbedömer sin förmåga i dessa områden; de överskattar sina förmågor kraftigt och ser därför ingen poäng med att skaffa sig mer självinsikt eller träna på att lyssna. De kan redan.

Om du är chef gör du klokt i att inte sälla dig till denna skara. Studera i stället noggrant dina resultat i medarbetarenkäter. Se även till att regelbundet be om feedback: både från din egen chef och dina medarbetare. Be också om feedback från din närmsta familj. Om du har barn kommer de vara din absolut bästa källa till personlig utveckling genom den träffsäkra och ärliga feedback de kan tillhandahålla. 🙂

Var börjar man för att bli en bättre ledare?

Förutom det som redan är nämnt gör man klokt i att anmäla sig till ett eller flera tuffa utvecklingsprogram. Program där du kan vara säker på att bli utmanad och få feedback. Ett tips är The Human Element som är designad av forskaren Will Schutz. Du kan även skaffa dig en coach. Se dock till att det är en coach som är tillräckligt bra för att du ska få resultat.

Vilka verktyg ska du använda för att bli en bättre ledare?

I linje med det som redan är sagt behöver du lära känna dig själv och bemästra kommunikationsverktyg. Det är inte som en hammare och spik, dvs verktyg som ligger utanför dig själv, utan dina viktigaste verktyg är dina öron. Förmågan att verkligen lyssna är kraftigt underutvecklad hos de flesta chefer. Helt enkelt för att chefer av tradition förväntats prata, mer än de lyssnar. Det ligger i den gamla chefsrollen. Men nu blir den mer och mer utdaterad för varje dag som går.

För att bli bättre på att lyssna och kommunicera måste man träna. Det hjälper även att få feedback av någon som kan se din förmåga utifrån. Du själv är inte pålitlig att bedöma din förmåga.

Att effektivt kunna facilitera sakfrågor är också bra förmåga att ha som chef. Ta vara på alla tillfällen där du kan utveckla din förmåga att ställa frågor som för saker framåt. Se även till att ta vara på varje tillfälle att lyssna till dina medarbetare.

Vill du ha fler tips om hur du kan bli en bättre chef?

Intresserad av att höra mer om hur du kan bli en riktigt bra chef? Vi på Tuff erbjuder ledarskapsutbildning till chefer och ledare på alla nivåer. Vårt träningsprogram vänder sig till dig som vill utveckla dina ledarskapsförmågor, oavsett om du är ny i din ledarroll eller mer erfaren.

Ett tips är också att delta på vårt kostnadsfria webbinarium ”Sluta motivera dina medarbetare!”? Du hittar mer info och kan anmäla dig här.   

Du är också varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om allt som rör ledarskap, chefskap, ledarskapsteorier, ledarstilar och agilt ledarskap.

Dela detta: