Hur man skapar en bra arbetsmiljö | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 25 februari, 2022

För att få ut det mesta av människor krävs det att man har bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Med dålig arbetsmiljö kan medarbetarna helt enkelt inte prestera till sin fulla förmåga och problem som arbetsstress, hög frånvaro och konflikter är vanligt förekommande. Därför är det livsviktigt att du som ledare gör vad du kan för att skapa en bra arbetsplats som resulterar i bra samarbete, öppen kommunikation och höga resultat.

Varför ditt ledarskap påverkar arbetsmiljön på arbetsplatsen

En av de största källorna till en dålig, psykosocial arbetsmiljö är dåligt ledarskap. Och givetvis också motsatsen: om det är bra arbetsmiljö på arbetsplatsen är det ett bra ledarskap som är den största påverkansfaktorn. Därför är det smart att som chef och ledare se sig själv som källan till den arbetsmiljö man har omkring sig. Är den dålig har du mycket med det att göra. Det är någonting i hur du leder och förhåller dig till dina medarbetare som fallerar. Undantaget är om du är ny som chef och har ärvt arbetsmiljön av någon annan. Men om du efter ett år på nya jobbet fortfarande har dålig arbetsmiljö omkring dig är du ändå källan till att den består, att du inte lyckats göra något för att förbättra den.

Hur kommer det sig att du som chef har så stor inverkan på arbetsmiljön?

Anledningen är att medarbetare är inskolade på att anpassa sitt beteende i relation till hur den med mest makt leder. Den i särklass viktigaste delen i chefers ledarskap är deras förmåga lyssna på andra människor. Om lyssnaförmågan är bra påverkar det arbetsmiljön positivt, kan chefen inte lyssna blir arbetsmiljön dålig. Chefer generellt har ännu inte kunnat ställa om från ett gammaldags, traditionellt ledarskap som bygger mycket mer på att prata själv. Förmågan att lyssna är något man måste träna praktiskt, det går inte att läsa sig till.

Alla chefer vill såklart utöva ett bra ledarskap, de allra flesta tycker också att de gör det. Dock är det ett stort gap mellan chefernas upplevelse och medarbetarnas. Orsaken till det är att det är svårt att se sig själv utifrån och chefer får sällan feedback. De får säkert utvärderingar i medarbetarundersökningar men då gäller det att ta dem på allvar och forska vidare om vad som ligger bakom siffrorna. Är det bra siffror är ju allt gott och väl, är de dåliga är det viktigt att ta reda på varför.

En annan källa till chefers blindhet är att de ofta kan ALLT om gott ledarskap i teorin. Därför tänker de att det de vet i teorin också händer i praktiken. Men tyvärr är det inte alls så. Ofta är det vi lär oss om ledarskap enkelt och självklart i teorin men oändligt mycket svårare att omsätta i praktiken.

Det är så ditt ledarskap hänger ihop med arbetsmiljön.

Vad du som ledare kan göra för att skapa en bra arbetsmiljö

Som tur är så finns det mycket som du i egenskap av ledare kan göra för att skapa en god arbetsmiljö:

  • Se ditt ledarskap som en källa till den arbetsmiljö du har omkring dig.
  • Är det dålig arbetsmiljö behöver du se ditt ledarskap i vitögat. Det bästa är att fråga dina medarbetare om vad det är som inte fungerar. Med stor sannolikhet kommer det att handla om din oförmåga att verkligen lyssna.
  • För att bli bättre på att lyssna måste du sätta dig i någon slags ”lyssna-träning”. En träning där du får ärlig feedback på hur ditt lyssnande ser ut idag och sen träna utifrån det utgångsläget. Det är inte lätt men det är det enda som ger resultat och kan förbättra arbetsmiljön runtomkring dig.
  • Be ditt team om stöd genom att be dem på peka när du inte lyssnar.
  • Skaffa dig en lyssna-coach som du litar på. Någon som är ärlig och vågar ge dig tuffare feedback än ditt team.

Behöver ni hjälp med att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen?

Tuff erbjuder träning inom ledarskap, samarbete, kommunikation och andra ämnen som bidrar till att skapa bättre arbetsmiljö. Dessutom har vi tjänsten samarbetscoaching som ger totalt förändrat samarbete på bara några månader. Du hittar mer info om det här. 

Du är också varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår ledarskapsutbildning eller några av de andra tjänster vi erbjuder.

Dela detta: