IMG_6398 | Tuff

Kajsa Thelander Sadio Kajsa Thelander Sadio september 3, 2019

Trots att initiativet på Freys Hotel beskrevs i mer än 40 artiklar kring millenieskiftet och både Karin Tenelius och Annika Tell föreläste flitigt runtom i landet, dröjde det länge innan idéerna om självstyrande team fick genomslag.