Rekrytera internationellt - snart ett måste | Tuff Ledarskapsträning

Kajsa Thelander Sadio Kajsa Thelander Sadio 18 januari, 2019

Ämnet för morgonens frukostseminarium var rykande aktuellt. Att rekrytera internationellt är alltmer angeläget när kapaciteten inte finns inom landets gränser. Det är utmanande men berikande om man kan göra sin organisation öppen och nyfiken.

Och även om det finns olika ledarskapsstilar världen över, har chefer ändå samma problem och vill samma sak; innovation, engagemang och ansvarstagande hos sina medarbetare.

– Fler och fler företag måste överväga att anställa medarbetare med annan bakgrund än svensk, och det kan samtidigt ge stora fördelar, inledde Karin Björkman, grundare för Undutchables Sverige morgonens frukostseminarium.

– Det som krävs är att man gör sin organisation öppen och nyfiken.

Ämnets angelägenhetsgrad var påtaglig, då många av deltagarna hade stor egen erfarenhet av att rekrytera ”internationellt”. Morgonens andra infallsvinkel var olika kulturers ledarskapsstilar, där Tuff ledarskapstränings Carl Erik Herlitz gav utblickar från alla kontinenter och fastslog att frågeställningarna hos chefer oavsett nationalitet är densamma över hela världen, och att det finns oväntat mycket intresse för involverande, ohierarkiskt ledarskap eftersom det svarar upp på nutidens utmaningar.

– Man vill inte ha medarbetare som bara lyder, inte ens i Kina, säger Carl Erik Herlitz som tränat chefer över hela världen.

I går morse gavs seminariet för första gången och eftersom deltagarna gav höga betyg och bekräftade att ämnet är högaktuellt kommer det i repris.

Vill du veta mer? Då är du välkommen till nästa tillfälle av frukostseminariet Diversity Recruitment den 23 maj, 2019. Anmälan görs här.

 

Dela detta: