Tuff konflikthantering | Tuff Ledarskapsträning

Kajsa Thelander Sadio Kajsa Thelander Sadio 9 november, 2018

Intervju med vår expert i konflikthantering Lotta Borgsten:
Välkommen tillbaka till Stockholm, Lotta! Vad har du haft för dig hela hösten?
– Jag har hållit i träningar internt på företag och skuggat chefer. Jag har också varit ute på många olika arbetsplatser och stöttat grupper som inte fungerar, det som vi kallar samarbetscoaching.

Vad är samarbetscoaching?
– Det är en process som handlar om att man tillsammans skiftar ett arbetsklimat från ett icke-valt ogynnsamt klimat, som ju kan se ut på många olika sätt, till ett valt, fungerande klimat. Gruppen lär sig att prata öppet och konstruktivt om saker de inte pratat om förut, kanske om infekterade sakfrågor, konflikter, dragkamper och sådant. Vi leder processen och stärker grupperna till att utveckla egna förmågor och muskler i att alstra ett klimat som de vill ha. Detta för att de själva ska kunna hantera klimatet framöver – och slippa ta in en konsult.

Varför bråkar folk på sina jobb?
– Kokar man ner det lite snabbt så handlar det om att man tycker att den andre är dum. Det är oftast inte mer komplicerat än så. Man tycker olika i sak, krockar… och ofta är upprinnelsen till bråk grundat på missförstånd. Vi människor hittar på en massa bilder som inte stämmer om varandra och hur andra tänker om oss. Ja, värderingar som krockar, det blir låsningar där man positionerar sig istället för att hitta möten.

Är konflikthantering och samarbetscoaching samma sak?
– Nej, konflikthantering tycker jag är snävare. En konflikthantering är en del av samarbetscoaching, så om det finns konflikter då behöver man lösa dem. Samarbetscoaching är ett vidare och mer omfattande begrepp än konflikthantering.

Funkar det alltid?
– ”Oj, oj, oj, det här är kört” låter det ofta från beställaren när vi får ett uppdrag om samarbetscoaching som kanske också innehåller delar av konflikthantering. Facket är kanske inblandat, företagshälsovården, gruppen kanske ses som den mest hopplösa på hela arbetsplatsen, ja allt är förfärligt låst. Men hittills har det gått vägen, processen har fått en gynnsam vändning även om det ibland är bakslag på vägen och inte spikrakt. Idag påstår jag att vi är väldigt skickliga. Det som är så effektivt är att en hel grupp kollektivt bestämmer sig för att skifta förhållningssätt. Vi står för att det är möjligt.

Vill du prata med en Tuff-konsult om arbetsklimatet på ditt företag?
Kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på tel. 08-446 16 20.

Dela detta: