Vill ni införa feedbackkultur? | Tuff Ledarskapsträning

Marina Marklund Marina Marklund 31 augusti, 2018

Under de senaste åren har vi på Tuff Ledarskapsträning upplevt ett ökat intresse för att införa feedbackkultur på arbetsplatser. Vi är förstås glada över denna utveckling eftersom förmågan att ge feedback som styrker är centralt i det ledarskap – det långtgående coachande ledarskapet – vi förordar. Det som vi noterar är att fler och fler också inser att det inte är så mycket bevänt med feedbackförmåga och arbetsklimat som underlättar feedback på arbetsplatserna. Det i sig är inget nytt, det som är nytt är att man också börjar bli medveten om vad det kostar i verksamhetens effektivitet. Det har blivit mer angeläget att göra något åt det. Hur gör man då om man på allvar vill höja frekvens och nivå på återkoppling och feedback på sin arbetsplats? Här delger vi våra erfarenheter av hur man kan ta sig fram.

Start

Initiativet kommer ofta från medarbetare som saknar återkoppling och i och med att behovet dyker upp i arbetsplatsenkäter och medarbetarsamtal blir det snart en fråga för HR. När vi träffar HR-avdelningen brukar vi rekommendera att börja uppifrån. Om inte chefer och ledning är med på feedback-tåget så kommer det inte gå framåt. Det som brukar behövas är att cheferna får upp ögonen för hur mycket effekt ett arbetsklimat präglat av feedbackkultur och öppenhet kan ge på kvalitet och lönsamhet. När chefer/ledning överväger att det finns konkreta resultat att hämta brukar intresse uppstå. En dragning i ledningsgruppen som bevisar att utvecklad feedbackkultur är lönsamt brukar göra susen för intresset.

Skillnad på feedback och feedback

Det finns många traditionella teser om feedback som vi på Tuff Ledarskapsträning ifrågasätter och går på tvärs emot, det vet den som deltagit i våra träningsprogram. Vi lär ut ett sätt att ge feedback där den verkligen landar och får effekt.

För att kunna ge feedback som landar och får effekt, måste man träna!

För att kunna ge feedback som landar och får effekt, måste man träna! Vi har aldrig träffat någon chef som kan det ”av sig själv” och vi har träffat ganska många chefer genom åren. Vi menar på fullaste allvar att den feedback som ges utan träning i de allra flesta fall inte når fram.

Införande av feedbackkultur

Men feedbackkultur handlar inte bara om chefens feedback till medarbetarna, en stor del av servicekvaliteten i en verksamhet avgörs av hur utvecklad feedbackkultur som finns på hela arbetsplatsen. För att få till ett utbrett feedbackklimat krävs det att merparten av medarbetarna ser vinsten med det.

För att få till ett utbrett feedbackklimat krävs det att merparten av medarbetarna ser vinsten med det.

Tuff har ett speciellt seminarium för detta ändamål som vi genomfört på mängder av arbetsplatser under våren. Seminariet ”Hur man ger feedback” innehåller filmklipp och dialoger som illustrerar och har hög igenkänningsfaktor. Eftersom feedback är ett brännande och, för några skrämmande, fenomen är detta seminarium ”snällt” och man behöver inte vara rädd för att drabbas av något man inte är ok med trots att det är interaktivt. Efter detta seminarium väljer många arbetsplatser att gå vidare, för att de inser att det nästan är oundvikligt.

Skarpt läge

När de flesta är eniga om att man har allt att vinna på mer feedback då är det dags att börja träna på riktigt. Att börja prata med varandra på riktigt. Vi har träningspass för detta också och kännetecknande för dem är att de känns läskiga (men som sagt nödvändiga) innan de genomförs. Efter ett sådant pass är alla förvånade över att det inte var så farligt och att det känns mycket bättre ”i luften”. En mekanism som gör att det brister i feedback är att vi samtliga omfattas av stora rädslor för vad som kan inträffa om vi talar klarspråk med varandra.

Olika ambitionsnivå

Olika arbetsteam har olika hög ambition inom det här området, och ju mer man vill desto mer krävs (som med allt annat). De som satsar hårt kan dock nöjt räkna hem resultat i form av bättre möten, mer givande medarbetarsamtal och ofta till och med se mätbara ökningar i produktivitet beroende på hur många som omfattas av verksamheten. Hur ser feedback ut på er arbetsplats? Vi uppmuntrar till att beställa en feedback-aktivitet till din arbetsplats. Det vinner alla på! Kontakta oss för mer information, på info@tuffledarskapstraning.se eller telefon 08-446 16 20.

Hur man ger feedback

Tuff ledarskapsträning steg 1

Dela detta: