Verksamhetsresultat av fungerande arbetsklimat | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 30 augusti, 2018

För oss som dagligen arbetar med att förbättra arbetsklimat är kopplingen mellan kvaliteten på arbetsklimatet och de faktiska verksamhetsresultaten solklara. Det är en stark, direkt korrelation oavsett man mäter sina resultat i pengar eller andra mått. Vi ser ju oftast ”bara” det förändrade arbetsklimatet där man gått från till exempel misstro och bristande förtroende till respekt, öppenhet och tillit och där det går att mäta förbättringen genom att fråga hur de inblandade upplever samarbetet.

Ibland får vi dock vara med lite längre, och det skedde i veckan när vi återbesökte en enhet inom akutpsykiatri på S:t Görans sjukhus som för något år sedan var i kris och anlitade Tuff Ledarskapsträning. Vi har tidigare skrivit om hur arbetsklimatet på kort tid kunde förbättras, men att det nu också gick att se konkreta förbättrade verksamhetsresultat. Vad sägs om följande förbättringar:

Mindre tvångsåtgärder trots sjukare patienter, nöjdare patienter, bättre arbetsstrukturer, inlett förbättringsarbete/nya rutiner, exemplarisk avdelning för studenter och underläkare, igång med studentsalar, förändring av journalföring ex skriva omvårdnadsplanering, jämnare schema, ökad medverkan på medarbetarenkäten, bättre bemanning av personal, rekryterat bra personal, konsekvent handledning/auskulteringsverksamhet, mer struktur på arbetsplatsträffar, ordning i läkemedelsrum, mindre energiförluster, välfungerande kommunikation ledning – personal, nästan alltid någon från ledningen på plats, kan ta upp frågor direkt.

Alla dessa resultat har alltså åstadkommits drygt ett år efter det att enheten befann sig i fritt fall, och det är uppenbart att det inte hade gått utan att arbetsklimatet och samarbetet började fungera. Det bästa med detta är att en livsviktig verksamhet nu fungerar för både medarbetare och patienter. 

Vill du komma i kontakt med oss? Maila oss på info@tuffledarskapstraning.se eller på tel. 08-446 16 20. 
 
Case S:t Görans akutpsykiatri

Grupputveckling

samarbetscoaching – konflikthantering

 

Dela detta: