Varför ger sig Tuff Ledarskapsträning in i skolan?

Karin Tenelius Karin Tenelius 31 augusti, 2018

Tuff ledarskapsträning har sedan länge haft uppdrag av skolor, alltifrån grundskola till gymnasium och högskola. Nu väljer vi att bredda vår kursservice till skolvärlden – för vi ser att det vi tillför gör en sådan skillnad för uppväxande generation.

I takt med att lydnadsparadigmet vittrat sönder, upplever många lärare frustation i närkamp med elever utan motivation, svårigheter med att hitta ett fungerande ledarskap i klassrummet och vilsenhet när det gäller att stötta elever med stora inlärningshinder. Precis som med chefer och medarbetare med gamla traditionella ojämlika ledarskap, skriker skolvärlden efter nya sätt att agera på.

Det förhållningssätt och bemötande vi lär ut och tränar lärare på, är mer fungerande än det gamla hierarkiska sättet att vara pedagog på – utan att ta ifrån lärarnas deras självklara kunskapsauktoritet!

Våra uppdrag har handlat om allt från att skifta ogynnsamma samarbetsklimat i stora skolar med över hundra lärare, till att vara mentorer för nystartade skolar som lägger sig vinn om ett platt organisation. När Skapaskolan i Huddinge startade för några år sedan, knöt man till sig några av Sveriges mest nytänkande pedagoger, men trots det har Tuff haft mycket att tillföra när det gäller själva stöttandet av elever. Vad vi gör nu är att erbjuda öppna program för lärare; där man kan delta i Tuff träning på tidpunkter som är tänkta att störa undervisningen så lite som möjligt. Priset är också satt så att det matchar den ofta skrala utvecklingspengen för lärare. Vi på Tuff är likt många andra måna om vårt gemensamma skolväsende och bidrar gärna på detta sätt.

Vi har redan hållit flertalet träningar hos oss, och om du är intresserad eller har skolledare och lärare i din närhet; tipsa gärna! Vi erbjuder interna träningar så kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller på tel. 08-446 16 20 så berättar vi mer.

Coachande ledarskap för skola

Samarbetscoaching

 

Dela detta: