Värdet av att fortsätta träna | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 30 augusti, 2018

När en chef gått Tuff Ledarskapsträning Steg 1 och kanske rentav Steg 2 har hen en massa nya verktyg och framför allt ändrat sin syn på en massa saker som gör att hen agerar annorlunda. De allra flesta rapporterar stora resultat som en följd av den tuffa träningen. Dock vet vi att det finns så mycket mer skicklighet att utveckla som förstås ger ännu fler verksamhetsresultat. Traditionen är ju stark dock, att man går sin kurs och sen blir det inget mer, förrän kanske efter några år då man går en ny kurs på några dagar. 

Det blir så tydligt för alla chefer att det är förmågor man behöver träna för att bli bättre på att få självgående medarbetare, där de absolut mest centrala förmågorna är att kunna lyssna, att coacha och att kunna ge feedback som ger effekt.

Det finns så mycket affärsresultat att hämta om man är beredd att fortsätta träna. Att träna på sina kommunikationsförmågor ungefär som man går till gymmet och tränar kan ge effekter som kan påverka hela din arbetsvardag för att inte tala om dina affärsresultat.

Därför har vi nu utformat en träningsstruktur där du kan komma till oss på ”Tuff-gymmet” och få regelbunden träning, så att du hela tiden utvecklar din skicklighet i de förmågor som behövs för att styrka och coacha dina medarbetare. Tuff Påfyllning kallar vi denna service där du kan träna med en Tuff tränare upp till fyra gånger per år. Mer fakta och anmälning om Tuff påfyllning hittar du här.

En annan förmåga som behövs utvecklas ju mer involverande man leder som chef är förmågan att facilitera ditt team så att alla blir involverande. Då kan man ha stor nytta av några mikroverktyg som går under benämningen Liberating Structures. Läs mer om värdet av dem här. 

Den 29 september ger vi en workshop som introducerar dig till mikroverktygen i Liberating Structures, läs mer och anmäl dig här.

Dela detta: