Vänta inte tills det är förfärligt! | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 30 augusti, 2018

Vi brukar ju berätta om att vi är ute och hjälper team som totalt kört i diket med sitt samarbete.

Idag skulle jag vilja slå ett slag för att ringa oss innan det gått så långt.

Varför vänta tills tre är sjukskrivna, två har slutat och gått till konkurrerande verksamhet, förtroendet för varandra är kört i botten och framtiden på jobbet ser kolsvart ut?
Jag tror att det är så här; när det funkar hyfsat bra så tänker man inte ett ögonblick tankar som:
– Hur skulle det vara att lyfta kulturen ett snäpp till så att vi får en ännu större öppenhet?
– Kanske skulle våra kunder vinna på att vi utvecklar en pålitlig feedbackkultur, nu när i har lite andrum i verksamheten?
– Den här konstanta stressnivån och att alla springer i sina egna ”race”, skulle man kunna göra nåt åt den?
Jag önskar att fler tänkte de tankarna när de har ett samarbetsklimat som funkar hyfsat, eftersom det finns så mycket potential som också leder till ökad lönsamhet. Men när det funkar hyfsat har man andra fokus. En av våra holländska kollegor sa det bra häromdagen.”Good is the enemy of great”.

Hur kan man då räkna hem investeringen (i tid och pengar) som krävs för att utveckla ett klimat från fungerande till väldigt produktivt?

Ett team består av ett antal medarbetare som på ett eller annat sätt bidrar till att kunderna blir nöjda med en tjänst eller en produkt. Ju effektivare teamet är desto nöjdare kunder.
Vad är en stor källa till effektivitet när människor samarbetar?
Svar: Teamets engagemang och benägenhet att ta ansvar.

Vilka faktorer är avgörande för att engagemang- och ansvarsnivån ökar i en grupp?
Svar: Två huvudsakliga faktorer är samarbetsklimatets kvalitet och chefens ledarskapsförmågor.

Går det att ta ett teams samarbetskultur från fungerande till påtagligt högre engagemangsnivå på kort tid?
Svar: Ja, beroende på teamets utgångsläge och storlek tar det från några veckor till ett par månader.

Går det att mäta?
Svar: Vi har tagit fram 7 mätetal som visar teamets status på samarbetsklimatet. När de mätetalen ökar i ett team kan man förvänta sig ökad effektivitet som en följd. Högre effektivitet leder till högre lönsamhet och det går att räkna på. ”Fluff blir till reda pengar”.

När det gäller feedbackkultur är potentialen enorm.

När det gäller feedbackkultur är potentialen enorm. Om du verkar i ett tjänsteföretag finns det hur mycket som helst att vinna, eftersom kvaliteten på tjänsterna till stor del avgörs av de människor som levererar dem och deras förmåga att kommunicera. Om det inte finns en utvecklad feedbackkultur riskerar du att en del medarbetare oavsiktligt kommunicerar med kunderna på ett sätt som inte riktigt fungerar, vederbörandes kollegor vet alla om detta, men inget säger något om det. Har du räknat på vad det kostar i bristande tjänstekvalitet? Eller kanske ännu hellre – räknat på den potential som finns om de ständiga förbättringar i kundkommunikation som händer om det finns en utvecklad feedbackkultur på plats? Kanske inte eftersom det är svårt att räkna värdet av ändrade attityder och bättre kommunikationsförmåga.

Vi som ser värdet av ändrade attityder flera gånger i veckan, eftersom vårt jobb handlar om det, vill så gärna att andra ska få upp ögonen för hur mycket effektivitet och könsamhet det finns i ändrade attityder: både på individnivå och på det kollektiva. ”Fluff blir till reda pengar”.

Vill du veta mer? Ring oss tel. 08- 446 16 20 eller maila oss på info@tuffledarskapstraning.se.

Seminarium Sluta motivera dina medarbetare!

Tuff ledarskapsträning steg 1

Tuff ledarskapsträning steg 2

Samarbetscoaching

Grupputveckling

Dela detta: