Skapa ett klimat där alla är delaktiga och engagerade | Tuff Ledarskapsträning

Carl Erik Herlitz Carl Erik Herlitz 29 augusti, 2018

Är du trött på att du måste motivera, engagera och ”ta hand” om dina medarbetare för att de ska prestera? Tycker du att dina medarbetare inte tar så mycket ansvar som de borde?

Vår tro är att det inte går att motivera någon genom att själv vara entusiastisk eller ”peppa”. Vi tror inte heller att man skapar engagemang genom klassisk personalvård som kickoffer och andra personalaktiviteter.

Det som verkligen kan frigöra engagemang, ledarskap och utveckling är att införa, vad vi har valt att kalla, ett ”nerifrånperspektiv”. Det innebär att ge medarbetarna långtgående ansvar för helheten och mer befogenhet att bestämma över sin egen verksamhet. Detta tar fram engagemanget hos var och en. Personal behöver inte alls mer uppskattning och ”peppning”, utan vad de verkligen vill ha är inflytande. Allt börjar med att lyssna på sin personal. När folk blir hörda blir de konstruktiva.

Övning 1

  • Öva på att lyssna på dina medarbetare så att de verkligen känner sig hörda. Låt bli att peppa, uppmuntra ellerargumentera.
  • När de känner sig hörda – ställ frågor som gör att de funderar över vad som får dem att känna sig engagerade och motiverade.

Övning 2

  • Fråga en eller flera medarbetare hur delaktiga de känner sig på en skala från 1-10. Om de inte säger 10, fråga dem vad hos dig som behöver förändras för att de ska sätta en 10.
  • Använd feedbacken och börja jobba!

Lycka till!

För mer information – välkommen på vårt kostnadsfria frukostseminarium om motivation! 
Vill du komma i kontakt med oss, maila oss på info@tuffledarskapstraning.se eller på tel. 08-446 16 20. 

Seminarium sluta motivera dina medarbetare!

 

Dela detta: