Relatera till elever som kapabla och större än sina omständigheter | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 31 augusti, 2018

Idag läser vi en hårresande artikel om en skola i kris i Dagens Nyheter och den mening jag fäster mig vid är följande (Skolinspektionen skriver): ”Enligt rektorn är det för dessa elever en prestation i sig att de kommer till skolan och därför har dessa elever, enligt henne, tillåtelse att komma och gå som de önskar”

”Enligt rektorn är det för dessa elever en prestation i sig att de kommer till skolan och därför har dessa elever, enligt henne, tillåtelse att komma och gå som de önskar”

Med ödmjukhet för omständigheter och detaljer som jag inte vet om denna skola; hör jag i detta uttalande den fallgrop som är så vanlig; man relaterar inte till elever som kapabla eller större än sina omständigheter. När man är oförmögen att göra det, stagnerar utvecklingen.
Den viktigaste utgångspunkten när man ska styrka individer är att ”hålla dem större” än deras egen bild av sig själva och kommunicera och relatera i linje med den utgångspunkten.

Intresserad av att träna på detta? Det är det vi gör i alla Tuffs program och vi har ett speciellt för lärare….

Coachande ledarskap för skola

Dela detta: